Rozřazovací test z češtiny

06. 09. 2016 08. 09. 2016

Od podzimního semestru 2016/2017 nabízíme zájemcům o jazykové kurzy v Českém centru před začátkem semestru rozřazovací test z češtiny. Test je určený především pro nové zájemce o jazykové kurzy češtiny v Českém centru, kteří váhají, do kterého kurzu se zapsat. Mohou se ho ale zúčastnit i stávající účastníci kurzů nebo další zájemci, kteří by rádi otestovali úroveň svých znalostí.

Test není určen úplným začátečníkům, ale zájemcům, kteří již přišli do kontaktu s češtinou. Také není testem jazykové způsobilosti, jeho absolvování neznamená, že by účastník například uspěl u standardizované zkoušky dané úrovně. Přiřazení testu k úrovním (A1–B2) Společného evropského referenčního rámce (SERR) je pouze orientační.

Test má písemnou a ústní část. Písemná část testu obsahuje zadání pro čtyři úrovně (A1, A2, B1 a B2). Každá úroveň má 20 úkolů. Celkový počet úkolů je 80. Test pro každou úroveň se skládá ze tří částí: čtení, gramatika a poslech. Účastník vybírá odpověď ze 3 (úroveň A1 a A2) nebo 4 (úroveň B1 a B2) možností. Vždy je jen jedna odpověď správná.

Každé úrovni se účastník věnuje maximálně 15 minut. Celková doba testu je maximálně 60 minut. Na další úroveň testu student může přejít, pokud dosáhne v předchozí části minimálně 12 bodů (to je 60 %).

TERMÍNY ROZŘAZOVACÍHO TESTU

Úterý 06.09. v 14:00

Čtvrtek 08.09. v 16:00

Účast na rozřazovacím testu z češtiny je bezplatná. Po absolvování testu budete mít možnost se zapsat do jazykového kurzu v kanceláři jazykových kurzů. Na rozřazovací test z češtiny se přihlašujte přes tento formulář

KONTAKT

Kancelář jazykových kurzů

Konzultace: út 14:00 – 16:30 a čt 15:30 – 18:00

E: [email protected]

T: 030 206 098 -915/-912

Konzultace mimo otevírací dobu jsou možné po předběžné domluvě e-mailem nebo telefonicky.

 

Informace o události

  • Název události: Rozřazovací test z češtiny
  • Datum: 06. 09. 2016 08. 09. 2016
  • Místo konání: České centrum Berlín

Podobné události