Moc bezmocných – dědictví Charty 77

25. 01. 2017 25. 01. 2017

V lednu 2017 uplyne 40 let od vzniku dokumentu, v němž odvážní občané Československa vyzývali komunistický režim k dodržování lidských práv ve své zemi. Panelová diskuse uspořádaná k tomuto jubileu je příležitostí zbilancovat vznik, působení, ideály a dědictví Charty 77. Diskutovat budou signatáři Charty Dr. Daniel Kroupa a PhDr. Dana Horáková, stejně jako zastánce lidských práv v NDR Gerd Poppe a historik PhDr. Tomáš Vilímek. Následně vystoupí kapela The Plastic People of the Universe. Pronásledování a zatčení členů kapely v roce 1976 představovalo impuls k sepsání opozičního prohlášení, ze kterého se vyvinulo opoziční hnutí Charta 77 . Akce vznikla ve spolupráci Deutsche Gesellschaft e.V., Velvyslanectví České republiky a Českého centra Berlín.

Občanská iniciativa Charta 77, která vznikla z výše zmíněného petičního dokumentu, je dnes považována za jedno z nejvlivnějších opozičních hnutí v bývalém sovětském bloku. Její členové jako Václav Havel, Jan Patočka nebo Ludvík Vaculík se po potlačení Pražského jara pokoušeli probudit apaticky „normalizovanou“ veřejnost a zastavit rozšířené úniky lidí do soukromé sféry. Při tom se odkazovali na podpis ČSSR pod závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která se uskutečnila v Helsinkách v roce 1975. Režim na iniciativu reagoval násilím a represemi. Mnoho signatářů nemohlo vykonávat svá povolání, někteří byli pronásledováni Státní bezpečností a nakonec zatčeni.

V jakých podmínkách se formovala opozice? Jak se signatáři vypořádávali s represemi? Naplnila Sametová revoluce ideály Charty 77? Na tyto a další otázky budou diskutující během večera odpovídat. Zvláštní důraz bude kladen na vzájemné působení mezi opozicí v ČSSR a NDR.

Akce se koná s podporou Bundeszentrale für politische Bildung.

Z kapacitních důvodů již nepřijímáme další přihlášky na akci. 

 

18:00 Panelová diskuse
PhDr. Daniel Kroupa – filosof, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PhDr. Daňa Horáková – Česko-německá novinářka
PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. – Historický ústav Akademie věd České republiky
Gerd Poppe – zastánce lidských práv v NDR
Moderátor: PhDr. Tomáš Sacher – České centrum Berlín

20:00 The Plastic People of the Universe
The Plastic People of the Universe se po 10 letech vrací zpět do Berlína, aby zde odehráli koncert. Legendární undergroundová kapela hrála v komunistickém Československu klíčovou roli pro utvoření opoziční “druhé kultury”. Zatčení jejich členů v roce 1976 bylo podnětem k založení Charty 77.
The Plastic People of the Universe v obměněném složení dodnes vystupují k významným příležitostem.

Foto © Ondřej Němec

 

Informace o události

  • Název události: Moc bezmocných – dědictví Charty 77
  • Datum: 25. 01. 2017 25. 01. 2017
  • Místo konání: České centrum Berlín

Podobné události