Impressum

Za obsah odpovídá:

Tomáš Sacher (ředitel)
Tschechisches Zentrum Berlin
Wilhelmstr. 44
10117 Berlin
Německo

E-Mail: [email protected]
Tel. +49-30-31011340

České centrum Berlín je součástí instituce Česká centra, která je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Copyright
Všechny obrázky a grafiky jsou chráněny podle autorského práva a třetí osoba je může šířit pouze s písemným povolením. Jednotlivé obsahy mohou být doplněny speciálními autorskými poznámkami, které musí být respektovány.

Závazný dodatek
Navzdory pečlivé kontrole obsahu neručíme za obsahy extérních odkazů. Za obsah externí stránky je zodpovědný její provozovatel.