Aha, tak to jsem netušila - aus dem Leben der Sprachberatung

Do 11. 02. 2021 18:00 Online

Der sprachwissenschaftlicher Vortrag von Mgr. Martin Beneš, Ph.D. von der Akademie für Wissenschaften der Tschechischen Republik wird in tschechischer Sprache auf der Plattform Zoom übertragen.

Přednáška představí, jak funguje jazyková poradna Ústavu pro jazyk český, kde veřejnost může konzultovat s odborníky různorodé jazykové dotazy. Ukáže, jak vypadá typický telefonní poradenský rozhovor a veřejně dostupná databáze dotazů. V návaznosti na to pak detailně rozebere autentické nahrávky telefonních rozhovorů mezi tazateli a pracovníky jazykové poradny a odpoví na otázky, kterých jazykových oblastí se nesouhlasné reakce tazatelů týkají nejčastěji (= s čím tazatelé nesouhlasí), jakým způsobem tazatelé svůj nesouhlas typicky vyjadřují (= jak nesouhlasí) a jakými způsoby proti doporučením pracovníků jazykové poradny argumentují (= proč nesouhlasí). Součástí prezentace budou autentické přepisy i zvukové záznamy relevantních částí vybraných telefonních rozhovorů.

Mgr. Martin Beneš, Ph.D., působí v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, je vedoucím redaktorem časopisu Naše řeč. Zabývá se především široce vymezenou problematikou jazykových norem (norem v jazyce), teoretickými i praktickými otázkami (českého) pravopisu a přístupy k jazyku. Kromě řady odborných studií je i autorem knihy Úvod do teorie jazykové správnosti (2019).

Veranstaltungsinformationen

  • Titel: Aha, tak to jsem netušila - aus dem Leben der Sprachberatung
  • Datum: Do 11. 02. 2021
  • Uhrzeit: 18:00
  • Adresse: Online

Ähnliche Veranstaltungen