No nevim no - Diskurspartikel im Tschechischen

Do 21. 01. 2021 18:00 Online

Der sprachwissenschaftlicher Vortrag von Mgr. Lucie Jílková, Ph.D. von der Akademie für Wissenschaften der Tschechischen Republik wird in tschechischer Sprache auf der Plattform Zoom übertragen.

Tzv. diskurzní markery (DM) jsou jedním z typických rysů spontánního mluveného jazyka. Najdeme je v každém jazyce. V angličtině jsou jimi třeba: well, so, oh; v ruštině: да, ну, так; v němčině: ja, achso, jetzt a v češtině: no, jako, tak, prostě, hele. Tato krátká slůvka mají v jazyce mnoho funkcí. Mluvčí jimi zahajují a ukončují své promluvy, jejich prostřednictvím si udržují slovo, nebo slovo předávají druhému. DM mohou signalizovat opravy, mluvčí jimi vyjadřují postoje k řečenému (viz třeba přitakávací "hm", jímž dáváme najevo, že druhému nasloucháme) apod.

Zajímavými DM jsou také hezitace, tedy zvuky v češtině realizované jako středová samohláska [ə], u nichž rovněž můžeme určit mnoho různých funkcí. Některé DM se užívají pouze v určité části České republiky, např. DM "jak kdyby" (ten výzkum jak kdyby teprve začíná) se typicky užívá na Moravě a ve Slezsku, DM "viď" zase v Čechách (byli jste viď zvyklí že...). 

V přednášce si některé DM a jejich funkce představíme na ukázkách z nahrávek spontánních rozhovorů

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.,(*1972) pracuje v oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory obecná lingvistika, fonetika a maďarská filologie. Doktorské studium absolvovala tamtéž. Věnuje se stylistice, fonetice a elektronické komunikaci. V nedávné době autorsky přispěla do monografií Stylistika mluvené a psané češtiny a Syntax mluvené češtiny.  

  • Prosím, pro sledování se registrujte zde: https://bit.ly/3rWGZ3x
  • Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte. 

 

Veranstaltungsinformationen

  • Titel: No nevim no - Diskurspartikel im Tschechischen
  • Datum: Do 21. 01. 2021
  • Uhrzeit: 18:00
  • Adresse: Online

Ähnliche Veranstaltungen