CLASH! International Festival

Datum události: 8.12.2020 The Hybrid in Dance Models, between Classic and Contemporary

Soubor současného tance 420 PEOPLE se bude účastnitMezinárodního on-line CLASH! Hybrid festivalu,
který je součástí projektu "CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge"
podpořeného z unijního programu Kreativní Evropa.
Projekt CLASH! probíhá na území Itálie, Polska, Portugalska a České republiky od září 2018 do února 2021. V roce 2020 projektové aktivity vyvrcholí a budou prezentovány plošně ve všech zúčastněných státech široké odborné i laické veřejnosti právě během CLASH! Hybrid festivalu. Z důvodu světové epidemie a opatřeními s ním spojenými se veškeré výstupy na mezinárodní úrovni přesouvají do online prostředí. Týdenní online CLASH! Hybrid festival se bude konat v termínu 8. - 13. 12. 2020 a každému z partnerů náleží jeden festivalový́ den, během kterého představí své téma a premiéru tanečního filmu v 60 minutovém živém vysílání. Festival nabídne tematické kulaté stoly, expertní semináře a premiéry 5 tanečních filmů, které nahrazují živá představení, jež se kvůli pandemii nemohou realizovat. Festivalovým jazykem je angličtina.
420PEOPLE prezentuje tanečního filmu ORĪGĪ 8.12.2020.