Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Standardkurse

Tschechisch-Kurse im Frühjahrssemester 2019

04.02.2019 – 17.06. 2019 (frei 18.04. – 24.04.), wöchentlich 2 UE

Tschechisch-Kurse im Herbstsemester 2018/19

10.09.2018 – 24.01. 2019 (frei 19.12. – 02.01.), wöchentlich 2 UE

Tschechisch-Kurse im Herbstsemester 2017/18

11.9. - 25.1.2018, (frei 18.12 – 1.1.2018), wöchentlich 2 UE