Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programm

21.09.2017 19:00

A Look Behind the Grid – Art of Structures, Spaces and Technology

During an artist talk and a conversation with current artist in residence Markéta Magidová (CZ) and Berlin based Laure Catugier (FR) and Philip Topolovac (DE) we would like to take a different perspective on today’s reality and look behind the grid. Discus the topics such as desire for knowledge, order and power in our society, structures created by architecture, design and technology.

Jako lidské bytosti se cítíme ve známém a konkrétně vymezeném prostředí bezpečně, dnešní mapy nám mohou říci, kde se právě teď nacházíme, najít nás v městské nebo přírodní krajině; našimi životy nás provádějí společenská pravidla a zvyklosti. Online sítě fungující na základě našeho chování a preferencí, nám mohou navrhnout dokonalou shodu s možným kamarádem či spřízněnou duší. Proudy zpráv, hudební aplikace a filmové servery nám přinášejí zábavu, kterou zřejmě máme nejraději. Podobnému schématu je přizpůsobeno naše vzdělávání, plánování kariéry, pracovního prostředí a profesnímu rozvoji. Ale co je skryto za těmito strukturami?

Markéta Magidová je intermediální umělkyně – většinou tvoří prostřednictvím videí, instalací, představení, textů a fotografií. Ve svých dílech se zaměřuje na struktury jazyka, sociální chování a fyzické i duševní pohyby člověka v předem definovaném prostoru. Analýza stresových a nečekaných situací může být považována za hlavní osu její umělecké tvorby. Ironicky odhaluje subjektivní pohledy nebo chyby v systémech, které vyžadují objektivitu, zkoumá méněcennost a dominanci v lidském jednání, nabourává rovnováhu plynulých a efektivních pohybů, asymetrii ve světě symetrie nebo deformaci reality, pohlcenou virtuálním světem. Problematizuje binaritu lidských úsudků a myšlenek, ukazuje absurdnost touhy po poznání, pořádku a moci.

Laure Cautiger experimentuje s formami existující konstrukce a vyhodnocuje ji na základě vlastních měřících nástrojů. Na základě specifického architektonického jazyka se snaží zachytit prázdnotu, která je jeho součást. Prostřednictvím interdisciplinárního přístupu se pokouší vystihnout prostředí prázdnoty, nepřítomnosti, ticha. Využívá protokoly, které se pokoušejí zmást všechny znaky přítomnosti času a prostoru, často zesílené mechanickým gestem pohybu dopředu a dozadu. S tímto systémem uzavřených okruhů usiluje o sabotáž a ohrožuje zdánlivě stabilní základy, o které se opírá architekt s velkým „A“. Za dostatku humoru a ironie je její vesmír poskládán z architektonických prvků inspirovaných modernistickým hnutím. Čili místo, kde je tělo často stresováno a hledá svou vlastní rovnováhu.

Philip Topolovac ve své práci vyvolává otázky o obrazu a realitě, o formátech a velikosti estetiky. Mechanizace moderního světa, všudypřítomnost technologií, které sotva ještě někdo chápe a změny, které toto přináší, jsou témata, která poutají pozornost Topolovace, stejně jako důkladné pozorování krajiny. Pozorným a hravým způsobem se pokouší odhalit podstatu věcí ve svých sochách, instalacích a sériích diapozitivů, přičemž využívá pocitu doteku nebo historickou perspektivu. Philip Topolovac hledá to významné v okrajovém. Ironií je, že metody pozorování, které nám Topolovac prezentuje, odhalují zároveň své limity: všechno, co je vnímáno smysly, výsledky všech pozorování, zůstávají v konečné analýze podřízené subjektivní interpretaci lidských bytostí.

Umělecká rezidence Márkéty Magidové je součástí společného projektu mezi AIR FUTURA, Berlin Sessions Residency a Berlinerpool Arts Network.

 

 

 

 

Veranstaltungsort:

Wilhelmstraße 44 / Eingang Mohrenstraße
10117 Berlin
Deutschland

Datum:

21.09.2017 19:00

Veranstalter:

Das Tschechische Zentrum ist Mitveranstalter


Veranstaltungserinnerung
Eine Erinnerung ist nicht möglich, da die Veranstaltung bereits begonnen hat.