Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Bohemistika v Německu

Studium češtiny v Německu

Zde naleznete seznam německých univerzit a vysokých škol, které nabízí studium češtiny nebo bohemistiyu v bakalářských nebo magisterských programech.

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Institut für Slawistik

Bakalářský program
-hlavní obor slavistika, možné zaměření na češtinu
-malý nebo rozšířený vedlejší obor slavistika, možné zaměření na češtinu
Magisterský program
-slavistika, možné zaměření na češtinu

 

Humboldt-Universität Berlin
Tschechisch studieren an der Humboldt-Universität

Bakalářský program
-hlavní obor "Slawische Sprachen und Literaturen" s češtinou jako cílovým jazykem
-druhý obor "Slawische Sprachen und Literaturen" s češtinou jako cílovým jazykem
Magisterský program
-"Slawische Sprachen" s češtinou a jedním dalším slovanským jazykem
-"Kulturen und Literaturen Mittel- und Osteuropas" s češtinou a jedním dalším slovanským jazykem

 

Technische Universität Dresden
Institut für Slawistik

Bakalářský program
-hlavní nebo doplňkový obor slavistika: hlavní zaměření na češtinu
Magisterský program
-slavistika; zaměření čeština s výukou dalšího slovanského jazyka

 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Slavistik

Bakalářský program
-hlavní obor slavistika, možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka
-vedlejší obor západní slavistika, možnost zaměření čeština
Magisterský program
-slovanská filologie, prohloubení češtiny možné vedle studia dalšího slovanského jazyka

 

Justus-Liebig-Universität Gießen 
Institut für Slavistik

Bakalářský program
-slovanské jazyky a kultury, možné zaměření na češtinu
-moderní cizí jazyky, kultury a hospodářství, možnost bohemistiky jako vedlejšího oboru
Magisterský program
-hlavní nebo vedlejší obor slovanské jazyky a kultury, možné zaměření na češtinu
-moderní cizí jazyky, kultury a hospodářství, možnost bohemistiky jako součásti studia

 

Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für slavische Philologie

Bakalářský program
-slovanská filologie, možné zaměření na češtinu
Magisterský program
-slovanská filologie, možnost zaměření na češtinu vedle dalšího slovanského jazyka

 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Institut für Fremdsprachliche Philologie - Abteilung Slawistik

Bakalářský program
-slavistika, možné zaměření na češtinu
Magisterský program
-slovanská filologie, možnost studia češtiny

 

Universität Heidelberg
Slavisches Institut

Bakalářský program
-hlavní obor slavistika, možnost češtiny vedle dalších dvou slovanských jazyků
-1. hlavní obor slavistika, možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka
-2. hlavní obor slavistika, možnost studia češtiny jako jediného slovanského jazyka
-doprovodný obor slavistika, možnost studia češtiny jako jediného slovanského jazyka
Magisterský program
-slavistika, možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka

Studium slavistiky v bakalářském i magisterském programu na částečný úvazek

 

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Slawistik

Bakalářský program
-základní obor slavistika se zaměřením na východní Evropu; jako 2. slovanský jazyk vedle ruštiny možnost češtiny
Magisterský program
-slovanské jazyky, literatury a kultury; zaměření na východní Evropu; Slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen; Schwerpunkt Ost; jako 2. slovanský jazyk vedle ruštiny možnost češtiny

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Slavistik

Bakalářský program
-česká filologie
Magisterský program
-srovnávací slavistika, pokročilá čeština jako 1. nebo 2. slovanský jazyk, možnost studia staročeštiny

 

Universität Leipzig
Institut für Slavistik

Bakalářský program
-západní slavistika, možnost zaměření na češtinu
-vyšší učitelství češtiny na gymnáziích
-učitelství češtiny na středních školách
-interkulturní komunikace a česko-německé překladatelství; dvounárodnostní double degree Lipsko-Praha společně s Univerzitou Karlovou v Praze
Translation Tschechisch-Deutsch

Magisterský program
-západní slavistika, možnost zaměření na češtinu
-slavistika, možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka
-učitelství češtiny pro gymnázia
-učitelství češtiny pro střední školy

 

Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Slavische Philologie

Bakalářský program
-hlavní obor slavistika, čeština jako jediný slovanský jazyk nebo v doprovodu dalšího slovanského jazyka
-vedlejší obor jazyk, literatura, kultura; čeština jako jediný slovanský jazyk nebo v doprovodu dalšího slovanského jazyka
Magisterský program
-slavistika; čeština jako jediný slovanský jazyk nebo v doprovodu dalšího slovanského jazyka

 

Universität Regensburg
Institut für Slavistik

Bakalářský program
-1. nebo 2. hlavní obor nebo vedlejší obor česká filologie
-Česko-německá studia
Magisterský program
-slavistika, možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka
Magisterské studium se státní zkouškou
-učitelství češtiny pro gymnázia; čeština vedle dalšího učitelského oboru

 

Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Slavisches Seminar

Bakalářský program
-hlavní obor slavistika; možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka
-vedlejší obor slavistika; možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka
Magisterský program
-slovanská literární a kulturní věda; možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka
-slovanská jazykověda; možnost češtiny vedle dalšího slovanského jazyka

 

Hochschule Zittau-Görlitz
Fachbereich Sprachen

Bakalářský program
-překladatelství čeština-angličtina

 

Universität Passau
Bachelor Kulturwirtschaft

Češtinu si lze zvolit v rámci „Fachspezifische Fremdsprachenausbildung“ v bakalářském programu oborů Kulturwirtschaft/International Cultural and Business Studies, European Studies a Rechtswissenschaft.

 

BOHEMICUM Regensburg-Passau
Bohemicum

V doprovodném dodatkovém vzdělání Bohemicum (v Řezně a v Pasově) získáte během dvou semestrů jazykovou a odbornou kompetenci pro Českou republiku. Bohemicum koordinuje mezioborový bakalářský obor "Česko-německá studia". Po tříletém studiu na Universität Regensburg a Karlově univerzitě v Praze získají absolventi double degree (B.A./Bc.).