Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.12.2015 19:00

Večer českého skla

Sklo z českých zemí si získalo díky své kvalitě a originalitě celosvětové uznání. Tradiční řemeslná dovednost je důležitou součástí českého kulturního dědictví. V rámci akce Večer českého skla budou diskutovat čtyři hosté o budoucnosti a potenciálu českého skla.

V exportu českých produktů hrála různá odvětví českého sklářství vždy jednu z hlavních rolí, ať už se jednalo o sklo masově produkované nebo o ruční práce. České sklo, vyráběné výhradně z domácích zdrojů, se díky podpoře unikátní infrastruktury, která zahrnuje specializované sklářské školy, uměleckoprůmyslové vysoké školy či muzea skla, stalo celosvětově zavedeným pojmem. Fenomén, který úspěšně přestál ekonomické, politické a společenské otřesy – od průmyslové revoluce přes založení samostatného státu, německou anexi a komunistický režim – dnes usiluje o znovunalezení svého směřování. Veřejné i soukromé iniciativy se potýkají s množstvím překážek v poskytování platformy pro současné české sklo a v zajištění prostoru pro invenci a rozvoj dovedností. O budoucnosti a potenciálu českého skla budou diskutovat čtyři hosté.

Před diskuzi následuje prohlídka vystavených děl českého skla, která se nacházejí v prostorách Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Hosté:
Tulga Beyerle
/ Ředitelka, Umělecko-průmyslové muzeum v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz)

Helena Koenigsmarková / Ředitelka, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Ladislav Pflimpfl / Ředitel, ZIBA Glass Experience Museum, Praha

Verena Wasmuth / Kurátorka a konzultantka, autorka publikace Tschechisches Glas. Künstlerische Gestaltung im Sozialismus

Následuje networkingové setkání hostů se zastupiteli Berlínských instutů z oboru.

Vstup zdarma

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

9.12.2015 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala