Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.10.2016 19:00

Václav Havel a Jan Patočka

Rok 1989 bývá označován jako přelomový pro střední Evropu. S tehdejším Československem jsou úzce spojené dvě osobnosti: spisovatel a dramatik Václav Havel a filozof Jan Patočka, kteří byli vedle Jiřího Hájka nejvýznamnějšími mluvčími Charty 77.

Pohled do života těchto velkých mužů a zároveň do historického dění v Československu, které vyvrcholilo sametovou revolucí, nabídne Hans Reiner Sepp, profesor filozofie na Karlově univerzitě.

S laskavou podporou Českého centra Berlín

Volný vstup

V rámci Česko-německých dní v Drážďanech

 

Místo konání:
Haus der Kathedrale, Schlossstraße 24, 01067 Dresden
Datum:

25.10.2016 19:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala