Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.4.2013 19:00 - 27.4.2013

Return to Forever - Brutalism, Attitudes & Fiction

Výstava Bettiny Allamody a jejích hostů prezentuje projekt, jenž vznikl v rámci semináře „Materiál & Média“ Institutu umění v kontextu na berlínské Universität der Künste. Výsledné instalace byly koncipovány přímo pro daný prostor, čímž reagují na genia loci i historický příběh místa, zároveň mapují možnosti a metody uměleckého ztvárnění Historie v architektuře, designu, filmu, performance a hudbě.

Výchozím bodem zkoumání se stala budova velvyslanectví bývalé ČSSR od Vladimíra a Věry Machoninových, postavená mezi lety 1974-78, v níž od roku 2012 sídlí také České centrum Berlín. Projekt si předsevzal uskutečnit All-Over Environment, a to za pomoci vlastních i nalezených materiálů, „přetvořením“ prvků původního návrhu interiéru a současnou podobou budovy architektů Machoninových, jež odkazuje na britskou Independent Group nebo sovětské výstavní expozice od El Lisického. Dále se pracovalo také s vybranými příklady z filmové architektury hororů a sci-fi filmů (Susperia/Argento, Solaris/Tarkovskij).

V roce 2003 budovu fotograficky zdokumentovala Candida Höfer, hostující umělkyně Max-Planck Institutu, který ji tehdy obýval společně s českou ambasádou. Deset let nato bychom chtěli se všemi, kteří se podíleli na tomto transdisciplinárním projektu, přiblížit tento prostor veřejnosti. Klíčový pro nás byl nejen dnešní zájem o brutalismus – jakožto fascinující architektonický styl 70. let –, nýbrž i lokální kontext. Příběhy z bezprostředního „sousedství“: v časech NDR, po pádu Berlínské zdi, nebo z devadesátých let, kdy si nejrůznější umělkyně zakládaly své spolky a ateliéry v okolí ulic Kronen, Mohren a Mauerstraße.

Ursula Döbereiner / Eva Brede / Mascha Danzis / Barbara Marcel / Roland Boden / Pit Schultz / pro qm / Daniel Pflumm / Julian Göthe / Ulrich Gutmair / Wolfgang Kil

Vernisáž: 18. 04., 19.00-21.00
22. - 27. 04. 2013, Po-Čt:15.00-20.00

Mějte prosím na paměti, že výstava není v době konání ostatních akcí v Českém centru přístupná. 

Finisáž: Live Lounge Talks, komentované prohlídky & party, 27. 04., 16.00-22.00
Diskuze: Bettina Allamoda & Wolfgang Kil (historik architektury), Pit Schultz (reboot.fm) & Ulrich Gutmair (autor knihy: Die ersten Tage von Berlin: Der Sound der Wende, 2013, kulturní redaktor pro Taz Berlin); každou hodinu komentovaná prohlídka výstavy se zúčastněnými umělci a umělkyněmi; o zvuk se postarají Daniel Pflumm & Julian Göthe.

S laskavou podporou Velvyslanectví České republiky v Berlíně.

Partneři výstavy:

 

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 18.4.2013 19:00
Do: 27.4.2013

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala