Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.11.2002 0:00 - 0:00

Theodor Veidl - přednáška a film

Promítání dokumentárního filmu mladých českých filmových tvůrců Jana Lengyela a Vojtěcha Páva, který se široce věnuje sudetoněmeckému skladateli Theodoru Veidlovi. Po uvedení filmu v německém znění promluví Widmar Hader, ředitel Sudetoněmeckého institutu Regensburg, o životě a díle Theodora Veidla a představí činnost svého institutu.

Mladí čeští filmový tvůrci Jan Lengyel a Vojtěch Páv v letošním roce dokončili dokumentarní film, který široce pojednává o sudetoněmeckém skladateli Theodoru Veidlovi. Ten působil od roku 1911 do roku 1918 v Teplicích nejprve jako kapelník v městském divadle, potom jako skladatel na volné noze, učitel hudby a kritik. Vystupoval zde také na varhanních a klavírních koncertech. Veidl se velkou měrou zasloužil o založení Německé akademie hudby a výtvarného umění v roce 1920, vyučoval teorii hudby na pražské Německé universitě. Jeho úspěchy se projevily také v umělecké oblasti. Za své první celovečerní jevištní dílo, operu Kranwit poprvé uvedenou v roce 1929, získal v tom samém roce československou státní cenu. Za války přišel Veidl o svou profesuru a členství v Radě Německé společnosti pro vědu a umění Československé Republiky. Zemřel v roce 1946 v koncentračním táboře Terezín.
Po uvedení dokumentárního filmu v německém znění promluví Widmar Hader, ředitel Sudetoněmeckého institutu Regensburg, o životě a díle Theodora Veidla a představí činnost svého institutu.
Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

12.11.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum Berlín


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala