Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.5.2014 19:30 - 19.6.2014

Přemysl Pitter. Evropský humanista

Rozsáhlá výstava Národního pedagogického muzea v Praze a sdružení Ackermann-Gemeinde je věnována vzpomínce na činy křesťanského humanisty Přemysla Pittera, který v době druhé světové války a v měsících bezprostředně po jejím skončení zachránil životy více než osmi stovkám židovských a německých dětí.

Spolu s otevřením výstavy 23. května se koná rozhovor s pamětníkem Hansem Wunderem, který bezprostředně po druhé světové válce jako dítě osobně zažil záchrannou akci, jež pro německé děti z českých internačních táborů organizoval Pitter a jeho spolupracovníci.

Nabízeny jsou rovněž prohlídky výstavy pro školy.

V rámci série DokuMontag  bude České centrum v Berlíně promítat 23. 6. v 19:00 film Milujte své nepřátele / Liebet Eure Feinde od Tomáše Škrdlanta.

Zahájení: pátek 23. 5. v 19:30 za přítomnosti zástupců sdružení Aktion Sühnezeichen a Národního pedagogického muzea v Praze.

23. 5. 2014 – 19. 6. 2014, pondělí 17:00 – 19:00, čtvrtek 14:00 – 19:00, sobota a neděle 12:00 – 15:00

Vstup zdarma

Místo konání:

Gemeindezentrum der Evangelischen Brüdergemeine, Kirchgasse 14–17, 12043 Berlin

Datum:

Od: 23.5.2014 19:30
Do: 19.6.2014

Organizátor:

S podporou Českého centra Berlín


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala