Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.11.2016 19:00

Pavel Karous: Predátoři a plameňáci

Jak se vyvíjely projevy výtvarného umění v exteriéru po roce 1989 v Čechách? Po úspěšném projektu „Vetřelci a volavky“ věnujícímu se výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR, se Pavel Karous věnuje otázkám současného vizuálního umění ve veřejném prostoru. Popisuje krizi oficiálních státních struktur podporujících monumentální umění pro architekturu a snaží najít a pochopit jejich příčinu. Přednášku představíme jako první z akcí nové programové řady „Intervence v architektuře“.

Přednáška je zaměřena na vývoj projevů výtvarného umění v exteriéru po roce 1989. Věnuje se krizi oficiálních státních struktur podporujících monumentální umění pro architekturu a snaží najít a pochopit jejich příčinu. Těžiště přednášky se přesouvá na problematiku neoficiálních, ilegálních a angažovaných intervencí do veřejného prostoru městských prostranství jako logický důsledek této krize. Rozbor je zaměřen na objektovou tvorbu v městské krajině a záměrně se nevěnuje mapingu a jenom velmi okrajově graffiti scéně. V závěru se přenáška zabývá nutnými východisky z úpadku výtvarné kultury veřejného prostoru.

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.

Pavel Karous (*1979) je vizuální umělec, který se věnuje především site specific instalacím, a intervencím do veřejného prostoru. Jeho publikace Vetřelci a volavky, věnujícímu se výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR, získala první místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2013 v kategorii Odborná literatura a čestné uznání v mezinárodní soutěži Best Book Design From All Over The World (Stiftung Buchkunst). Od roku 2013 vede Ateliér sochy na Škole současného umění – Scholastika v Praze.

Nová řada „Intervence v architektuře“ si dává za cíl obeznámit berlínské publikum se zajímavými architektonickými celky v České republice, diskuzemi spojenými s rekonstrukcemi, revitalizacemi a dalšími zásahy do jak architektonického, tak urbánního a veřejného prostoru. V České republice města a místa prošly často dlouhým historickým vývojem, který se odráží v bohaté architektonické tradici. Na rozdíl od Německa a především Berlína, nebyla města poničena během války a i v dnešní době je každý zásah intervencí do již někdy i po staletí existujícího celku. Témata jsou vybírána tak, aby byly představeny architektonické zásahy z různých míst ČR, ale i z různých historických, politických a společenských epoch.

Vstup volný

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

3.11.2016 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala