Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.4.2012 - 30.4.2012

Yael Ben-Horin: OUTSID(H)ER

Fotomontáže složené z rodinných fotografií a z fotografií dívky, stažených ze stránek s dětskou pornografií

Sexuální zneužívání dětí je globální problém spojený s oblastí genderu, který nemůže být dost dobře popsán statistickými daty. Západní společnosti se k tomuto jevu po mnoho let stavěly jako k soukromé a ostudné záležitosti s malou společenskou závažností. Teprve v posledních desetiletích, hlavně díky úsilí feministek a aktivistů za duševní zdraví, bylo zneužívání dětí zasazeno do odlišného kontextu - jako fenomén spíše sociálně-politický. A ačkoli se této záležitosti dostalo pozornosti legislativní, sociologické, psychologické a mediální, tabu a stereotypy s ní spojené ještě zdaleka nebyly překonány nebo alespoň oslabeny. Například, většinová prezentace zneuživatelů v maintreamových médiích má sklon zvýrazňovat jejich odchýlení od norem, tím, že je popisuje jako součást šílené, zvrácené menšiny tvořené sexuálními monstry. Nicméně již bylo dobře prokázáno, že zneuživatelé pocházejí ze všech částí socio-ekonomického spektra a většina z nich je schopna vést dokonale normální život. Navíc, jestliže se žena rozhodne podat oficiální stížnost proti svému zneuživateli, čeká ji nekonečný legislativní proces, ponižující zážitky, nakonec velmi pravděpodobně končící čistým zklamáním a zanedbatelnými rozsudky. Pro oběti sexuálního zneužívání je proto "coming-out" natolik bolestivou a náročnou zkušeností, že většina žen nemá dostatek prostředků ani psychické stability k tomu, aby jí prošla. Sociální struktura západních společností tak zdaleka neposkytuje bezpečný prostor pro hlasy obětí. Kvůli tomu nesnesitelné umlčování dosud klidně pokračuje desetiletí za desetiletím, pouze s jistými technickými zlepšeními.

OUTSID(H)ER popisuje zápas o existenci mimo společenské bariéry. Fotografie vyprávějí příběh chybějící holčičky, která cestuje mimo sebe, uvolňují se tak chaotické prvky z mlčení, ke kterému  byla donucená. "Hostitelské" rodiny jsou různé a ona je jako jakákoli jiná dívka. 

www.werkstadt-berlin.com

Vernisáž: čtvrtek, 05.04.2012, 19:00

Místo konání:

WerkStadt, Kulturverein Berlin e.V. , Emser Straße 124, 12051 Berlin

Datum:

Od: 5.4.2012
Do: 30.4.2012

Organizátor:

S podporou Českého centra Berlín


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala