Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.2.2017 19:00

Dialekty v moderní češtině. Přednáška Stanislavy Kloferové

Mezi některými německými dialekty je propastný rozdíl, což může způsobit, že některé z nich jsou jen velmi těžko srozumitelné nebo jim dokonce nejde rozumět vůbec, pokud člověk pochází z jiného regionu. Jak je to ale v Česku? Existují dialekty i v češtině? A jakou mají roli? Používají se ještě vůbec, mluví jimi i mladí lidé? Je možné, aby člověk, který se česky teprve učí, rozuměl rodilému mluvčímu používajícímu nářečí?

PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., která jako vědkyně v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky zkoumá české dialekty již řadu let, nám poskytne náhled do struktury dnešních českých dialektů a do jejich vývoje až po dnešní podobu. Při tom se některými příklady dotkne i minulosti a úzkých vztahů mezi Čechy a Němci v tehdejší době, díky kterým docházelo také ke kontaktům mezi jejich nářečími. Proto mají výrazy jako „hadí panenka“ (Eidechse) nebo „žebrácké vši“ (Klette) své paralely v německých nářečích. Tradiční místní nářečí vypovídají hodně o společné historii Čechů a Němců: jazyk je často zrcadlem historie.

Přednáška bude vedena v němčině.

Vstup zdarma.

 PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., je zaměstnankyní Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Podílela se na řadě velkých vědeckých projektů: na vzniku šestidílného Českého jazykového atlasu (1992-2011), Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005, online) nebo třeba na Slovníku nářečí českého jazyka (2011, online). Mimo to vyučuje dialektologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Paní Kloferová se účastnila také několika projektů německo-českých jazykových vztahů (Česko-rakouské jazykové kontakty, Mluva vídeňských Čechů) a byla lektorkou českého jazyka na institutu slavistiky na Vídeňské univerzitě. 

 

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

8.2.2017 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala