Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.2.2017 19:00 - 6.4.2017

Mezi psem a vlkem: Luděk Rathouský – Thomas Helbig

Společná výstava Thomase Helbiga (D) a Luďka Rathouského (CZ) představí dvě výrazné osobnosti současného umění. Prezentuje vedle sebe společné principy i náměty jejich tvorby, jejíž výstupem je ovšem protikladná vizualita – monumentální gotická zlatá svítivost Rathouského kontrastuje s Helbigovým barokním těžkým temnem. Oba autoři plynule přesahují tradiční techniky a reflektují je v kontextu současného uměleckého uvažování.

Tak jako je pro hodinu mezi psem a vlkem, která je metaforou ranního svítání – přechodu mezi tmou a světlem, charakteristická neurčitost a souboj protikladů, i díla obou autorů vykazují harmonii společných prvků i kontrastů: dějiny a současnost, člověk a příroda, světlo a tma.

Společná je jim práce s historií a dějinnými sedimenty, které převádějí do silné a osobité vizuality. Společně naznačují jakousi skrytost významů, nabývající u Helbiga spirituální a u Rathouského společensky kritickou podobu. V jejich díle se často objevuje princip destrukce jako tvořivého elementu a důležitým momentem je určitá opulentnost či spektakularita uměleckého gesta, kontrastující s užitím odpadových materiálů.

Thomas Helbig (*1967) patří k výrazným představitelům současného německého umění mladší střední generace. Po studiích v Mnichově a v Londýně žije a pracuje v Berlíně.

Spolupracuje s prestižními galeriemi v Německu i v ostatních zemích. V jeho díle se často vyskytují odkazy na avantgardu a surrealismus, zkoumá a dekonstruuje jazyk modernismu.

Luděk Rathouský (*1975) působí kromě umělecké a kurátorské činnosti jako vedoucí ateliéru malby na brněnské Fakultě výtvarných umění. Je také členem umělecké skupiny Rafani. Žije a pracuje v Praze. V posledních několika letech se malířsky zaobírá reflexí středověké malby a aktualizací jejího vizuálního i společenského kontextu. 

Kurátorka: Kateřina Štroblová

Zahájení: čtvrtek, 23. 02. 2017, 19 hod. za účasti umělců Luďka Rathouského a Thomase Helbiga a kurátorky Kateřiny Štroblové

Komentovaná prohlídka: čtvrtek, 16. 03. 2017, 18 hod. s kurátorkou Kateřinou Štroblovou v anglickém jazyce

Pátek, 24. 02. 2017 – čtvrtek, 06. 04. 2017, út-so 14-18 hod.

Vstup zdarma

Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií Luxfer.

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 23.2.2017 19:00
Do: 6.4.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala