Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.4.2017 19:00

Mezi politikou a konceptem

Podivní přátelé. Dny české poezie

Vizuální umělkyně Darina Alster, Praha, básník Adam Borzič, Praha, básník Ondřej Buddeus, Praha, básnířka Olga Pek, Praha
Moderuje Simone Kornappel, básnířka, Praha

„Když jsem znovu uvěřila v poezii“, tak to pojmenovává Olga Pek (nar. 1987 v Praze). Stejně jako Adam Borzič (nar. 1978 v Praze) a Ondřej Buddeus (nar. 1984 v Praze) patří k angažované poezii od roku 2008. Všichni udávají takt nové, dynamické básnické scéně, která je urbánní a politická. Vydávají časopisy a spravují online-platformy jako displej.eu. Od založení nové Asociace spisovatelů v roce 2014 se organizují a formulují přání a požadavky své generace.

Tato (neo)avantgarda stojí v centru dění třetího večera našeho poetického portrétu sousední země. Událost doprovází performátorka Darina Alster.

Vstupné: 6/4 Euro

Akce bude tlumočena. S přátelskou podporou společnosti ECHOO Konferenzdolmetschen.

Tato řada akcí je organizována berlínským Domem Poezie společně s Asociací spisovatelů v rámci projektu lyrikline. Akce se konají ve spolupráci s Českým centrem Berlín a jsou podpořeny Česko-německým fondem budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

 

Místo konání:

Haus für Poesie Knaackstraße 97 (Kulturbrauerei), 10405 Berlin

Datum:

12.4.2017 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala