Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.3.2014 - 14.3.2014

Mediální reflexe. Filosofické a estetické intervence v Německu a České republice

Tématem třetího workshopu projektu „Pozice a perspektivy české a německé filosofie médií“ je vztah filosofické a umělecké reflexe médií.

Z hlediska filosofie médií lze umělecké praktiky chápat jako mediální, z hlediska estetiky operují na hranici, kde se mediálno obrací v reflexi. Prostřednictvím zásahů do symbolických řádů nebo způsobů jednání  tak vystupují dispositivy, architektury či rámy; práce s různým materiálem a určitými technikami mezi nástrojem a dílem, formou a látkou, smyslem a smysly pak přesahuje tyto opozice a nechává vyvstat jejich ‚mezi‘. Jaká je vztah mediálna, estetična a aistetična? Čím přispívá reflexe uměleckých praktik k uchopení mediálna? Je reflexe médií možná jen díky estetické praxi?

Workshop klade z různých perspektiv tyto a podobné otázky, přičemž příspěvky překračují nejen hranice různých disciplín a tradicí českých a německých mediálních studií, filosofie, kunsthistorie, filmové a literární vědy, ale dovolují také překročit hranice vědy a umění.

Workshop v rámci projektu podpořeného DFG Pozice a perspektivy české a německé filosofie médií. Projekt realizuje Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie, Bauhaus-Universität Weimar, ve spolupráci s DFG-Graduiertenkolleg Sichtbarkeit und Sichtbarmachung. Hybride Formen des Bildwissens, Universität Potsdam, pod vedením Lorenze Engella (IKKM) a Dietera Mersche (IKM), s podporou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Goethe-Institutu a Českého centra v Berlíně.

Více informací

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 13.3.2014
Do: 14.3.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala