Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.6.2015 10:00 - 13:00

Make City: Urban Open Source: participativní designové strategie

Současně s rozvojem technologií, demokratizací internetu a stále rostoucím přístupem k tzv. „open source“ nástrojům, se mění také chápaní veřejného prostoru a jeho funkce ve městech, což mění to, jakým způsobem město využíváme. Jak jsou objevovány, mapovány a realizovány krajiny města, jeho veřejné prostory a intersticiální oblasti tak, že tyto potenciálně využitelné součásti města se následně projeví jako oblasti zvýšeného povědomí o veřejném prostoru?

Moderátor: Elke Krasny (AT)

Klíčová přednáška
Fran Tonkiss (UK)

Panelová diskuse
Playful Commons: Gilly Karjevski, Sebastian Quack (IL/DE).
Aristide Antonas (GR)
Digital Society: Julia Kloiber (DE)
Zones Urbaines Sensibles: Elma van Boxel, Kristian Koreman (NL)
Urbanitas Berlin Barcelona: Maria Muñoz (ES)

Make City – Das Festival für Architektur und Anders machen

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

18.6.2015 10:00 - 13:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala