Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.6.2014 20:00

Kus: Česka – Roman Sikora: Zpověď masochisty

Dvoudenní festival „Kus: Česka“ představuje současnou strhující českou dramatiku, která je v Německu takřka neznámá. Druhý večer uvede Divadlo Letí v koprodukci se Švandovým divadlem mnohonásobně vyznamenanou divadelní hru „Zpověď masochisty“ od Romana Sikory. Inteligentní groteska dovádí kapitalismem diktovanou morálku orientovanou jen na zisk ad absurdum.

Hlavní představitel – masochista – se cítí stále lépe ve společnosti, která rychlým tempem odbourává sociální stát. Jenom takovýto masochista, který si užívá vykořisťovatelských pracovních podmínek a nemorálního zacházení s lidskými zdroji, dokáže nakonec v deregulovaném tržním hospodářství přežít. Mechanismy systému jsou podtrženy groteskní hyperbolizací, dohnány ad absurdum autentickými citáty z internetu a skurilními snovými pasážemi. 

Česky se simultánním tlumočením do němčiny

Režie: Martina Schlegelová, Dramaturgie: Marie Špalová, Scéna: Jana Špalová, Kostýmy: Aneta Grňáková
Hrají: Tomáš Kobr, Richard Fiala, Zuzana Onufráková, Tomáš Jeřábek

Po představení se koná moderovaná pódiová diskuse s autorem, režisérkou Martinou Schlegelovou a českou divadelní vědkyní Martinou Černou na téma inscenace současných českých her v domácím a mezinárodním měřítku. Moderace: Barbora Schnelle

Akci pořádá Drama Panorama: Forum für Theater und Übersetzung e. V. a České centrum Berlín, ve spolupráci s Divadlem Letí – Centrem současné dramatiky a Institutem umění – Divadelním ústavem Praha, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury České republiky, Institutu umění – Divadelním ústavem Praha, Dilia divadelní, literární, audiovizuální agentury o.s., Theater unterm Dach, Berlín

Vstupenky v ceně: 12,-€/ 8,- € si prosím rezervujte přímo v divadle Theater unterm Dach na telefonním čísle 030 – 902 95 38 17.

Další informace k festivalu najdete zde.

Místo konání:

Theater unterm Dach, Danziger Straße 101, 10405 Berlin

Datum:

19.6.2014 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala