Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.5.2011 - 30.6.2011

Karel Hynek Mácha

Výstava ve spolupráci s Institutem slavistiky na Humboldtové univerzitě Berlín

Výstava Památníku národního písemnictví v Praze představuje dílo a život básníka Karla Hynka Máchy (1810 – 1836), zakladatele moderního českého básnictví a nejdůležitějšího zástupce českého romantismu. Mácha byl nadaný v různých směrech, vedle studia práv a filosofie hrál divadlo, kreslil, zabýval se dějinami, hodně cestoval a podporoval ideu romantického putování.
Své první básně psal v němčině, ale brzo se přeorientoval na tvorbu v češtině. Ve svém autobiograficky laděném textu Obrazy ze života mého popsal rozervané bytí světu odcizeného muže. V roce 1835 následovalo jeho nejobsáhlejší dílo, román Cikáni. V dubnu 1836 vyšlo Máchovo nejvýznamější dílo, lyricko-epická báseň Máj, která se zabývá základními otázkami lidské existence a dnes se řadí mezi nejkrásnější díla české literatury. Mácha vydal Máj vlastním nákladem, báseň byla přijata záporně a slavnou se stala až v druhé polovině 19. století.
Mácha zemřel sice ve 26 letech, ale zanechal za sebou ještě mnoho dalších děl, např. Pouť krkonošská, Návrat  oder Klášter sázavský, která byla ale z větší části zveřejněna až po jeho smrti.

Pátek, 27.5.- čtvrtek, 30.6., po-pá 8-20 hod.
Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin, Boeckh-Haus, Dorotheenstraße 65, 10099 Berlin
Vstup volný

Místo konání:

Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin, Boeckh-Haus, Dorotheenstraße 65, 10099 Berlin

Datum:

Od: 27.5.2011
Do: 30.6.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala