Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.6.2015

Jan Hus, Čech a Němec. K 600. výročí úmrtí českého církevního reformátora

Dvě přednášky a jeden film ukazují život a působení mistra upáleného před 600 lety jako kacíře. Akce se koná ve spolupráci Německého kulturního fóra střední a východní Evropy, Českého centra Berlín a kina Passage Neukölln.

Sto let před Martinem Lutherem kázal Jan Hus v Praze ne v latině, nýbrž v jazyce lidu, v češtině. Odsoudil církevní bohatství, postavil pravdu a svědomí před vládu světu.  6. června 1415 byl Hus upálen jako kacíř na církevním koncilu v Kostnici. Po jeho smrti v Evropě začaly husitské a náboženské války.

V Německou byly reformátorovy lekce na mnohých místech přijaty s nadšením, později se k němu hlásil i Martin Luther. Německy mluvící Husiti byli ale i v Čechách, okolo vůdce táboritů Prokopa či Oldřicha ze Znojma. Centrem husitů byl převážně německy osídlený Žatec.

V souvislosti s českým národním obrozením, byl Hus považován za hrdinu a po vzniku Československé republiky byl 6. červen vyhlášen státním svátkem. Komunistická strana, vládnoucí od roku 1948, představovala Huse jako svého předchůdce, což ukazuje i film Otakara Vávry.

Dvě přednášky vysvětlují význam a působení myšlenkového obnovitele pro německo-českou historii uvnitř a vně Čech. Současně jsou uvedením k filmu o Husovi, který díky vynikajícím hereckým výkonům a autenticky působícím dialogům patří mezi mistrovská díla českého kinematografie.

Kino Passage leží nedaleko od české vesnice na Richardstraße. V roce 1737 se zde scházeli čeští myšlenkoví „uprchlíci“ – přívrženců Jednoty bratrské, kteří se odvolávali k učení Jana Huse.

Přednáška Thomase Krzencka (Lipsko): „Jan Hus – církevní reformátor nebo představitel českého národního uvědomění?“

Thomas Krzenck je promovaným lipským historikem a specialistou na Jana Huse. V roce 2011 publikoval biografii „Johannes Hus. Theologe, Kirchenreformer, Märtyrer“, ve které popisuje historické okolnosti života českého myslitele. Ve své přednášce o životě Jana Huse se zabývá především otázkou, jak je na reformátora nahlíženo ve spojitosti s českými hnutími v přednárodním době a kolik měl v Čechách německy mluvících přívrženců.

Přednáška Jana Randáka (Praha): „Český obraz Jana Huse a husitů před rokem 1989“

Jan Randák je odborným asistentem na Ústavu českých dějin Karlovy univerzity. Odborně se zabývá problematikou paměti, vzpomínání, identifikací  a loajalit ve střední Evropě. Jeho přednáška poskytuje přehled o přijetí církevního reformátora v Čechách. Přitom klade zvláštní pozornost na dobu komunismu (během které vznikl i film Otakara Vávry). Na závěr popisuje, jak se v Čechách změnilo jeho vnímání po roce 1989 až do současného výročí 2015.

 „Jan Hus“, film Otakara Vávry (1954), 115 Min, německý dabing

Film Otakara Vávry Jan Hus (premiéra 1954) je prvním dílem „Trilogie o husitské revoluci“, který je následován díly „Jan Žižka“ z roku 1955 a „Proti všem“ (1957). V tomto proslulém filmu zdůrazňuje režisér především revoluční a nacionální stránku hnutí, což si v komunistickém režimu ani nemohl jinak dovolit. Díky vynikajícím hereckým výkonům působí dialogy autenticky a filmová vybavení  jsou mistrovským dílem českého kinematografie.

Vstup: 6 €

Místo konání:

Kino Passage, Karl-Marx-Straße 131, 12043 Berlin

Datum:

14.6.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala