Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.3.2009 0:00 - 3.4.2009 0:00

Intenzivní jazykové kurzy

Intenzivní výuka češtiny před zahájením letního semestru pro studenty všech oborů a další zájemce

 

Krátkodobé dopolední kurzy umožňují obsáhnout 20-hodinové penzum studijní látky jednoho trimestru během 5 dnů. Po úspěšném získání osvědčení lze vystavit potvrzení o absolvování kurzu potřebné při žádostech o studijní pobyty v České republice. Novinkou je speciální kurz, jenž je přípravou na celoevropsky uznávanou jazykovou zkoušku z češtiny CCE nabízenou Karlovou univerzitou v Praze. Samostatnou účast na jednotlivých kurzech lze volně kombinovat. Možná je rovněž jedno- či několikadenní účast.

 

A0 – vstupní kurz pro absolutní začátečníky

Zprostředkování základní znalosti na základě komunikačních výukových metod. Osvojení dalších jazykových dovedností možné v navazujícím týdnu nebo ve večerním kurzu ve 2. trimestru po Velikonocích. Kurz je zároveň koncipován jako odrazový můstek pro další samostudium.

pondělí, 30.3. – pátek, 27.3., 10–14 hod.

 

A1-A2 – souborný kurz pro středně pokročilé

Nácvik přiměřeného užívání češtiny v každodenních situacích, prakticky zaměřená cvičení pro studenty s předchozí znalostí jazyka a zájemce o certifikát CCE.

pondělí, 30.3. – pátek, 27.3., 10–14 hod.

 

A2-B2 – příprava na certifikát z českého jazyka CCE

Informace o podobě zkoušky a kritériích hodnocení, strategie řešení úkolů, zkušební testy z každé části: četba s porozuměním, poslech, písemné vyjadřování, ústní zkouška. V závěru kurzu zkouška nanečisto (180 min).

pondělí, 30.3. – pátek, 3.4.

 

Poplatek za 20 VH: 70,- € , snížený 60,- €, včetně zápisného 0,50 € za každou VH

(poplatek za vyučovací hodinu (VH) à 45 min.: 3,50 €, snížený 3,00 €)

Přihlášky a informace ke všem nabídkám v knihovně

po 10–14 hod., út–pá 13–18 hod., tel. 208 28 36

Uzávěrka přihlášek na intenzivní kurzy: 18.3.

 

> měsíční program

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 30.3.2009 0:00
Do: 3.4.2009 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala