Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.2.2018 19:00 - 12.4.2018

Healing

Zdraví, uzdravování a životní styl jsou jedním z ústředních témat v současné společnosti a věnují se jim i čeští mladí umělci: prozkoumávají hranice mezi progresivními a moderními přístupy a průsečíky mezi racionalitou, technologií, vírou a rituálem. Výstavu Healing, kde se představí i vybraní laureáti a finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce připravila kurátorka Tereza Jindrová. Je organizována Společností Jindřicha Chalupeckého.

Výstava nazvaná Healing – ve smyslu léčení, ale i uzdravování (se) – vychází ze skutečnosti, že osobní zdraví a zdravý životní styl jsou v současné společnosti (zejména, ale nikoli výhradně v té Západní) velmi vysoce oceňovány a to až do bodu, kdy můžeme téměř mluvit o kultu zdraví. Význam toho být zdravý je ovšem v různých kulturách odlišný a stejně tak se odlišují samotné metody a přístupy k léčení.

Tato výstava se věnuje tématům medicíny, léčení a terapie s ohledem na aspekt jistého napětí a paradoxů: ať už jde o průsečíky mezi racionalitou a vírou, vědou a magií, procedurou a rituálem nebo přírodními a umělými látkami či pomůckami. V dnešním globalizovaném světě je často obtížné vymezit jasnou hranici mezi tím, co je moderní a progresivní (kvality, které můžeme spojit s rozvojem technologií, vědy, chemie atd.), a tím, co bytostně vychází z dlouhé tradice (která se naopak zakládá na zděděném vědění, přírodních zdrojích, ale také kolektivních rituálech a neracionální víře).

Jako celek chce výstava ukázat rozličné způsoby nahlížení na téma léčení a zdraví dnes, a to z pohledu současného umění, které tuto problematiku zasazuje do širších společenských, politických a ekonomických souvislostí. Budování výstavy na napětí mezi racionálními a iracionálními aspekty léčení je motivováno snahou ukázat, jak jsou obě tyto polohy ve skutečnosti propojené a snad i v konečném důsledku neoddělitelné.

Výstava je organizována Společností Jindřicha Chalupeckého a představuje v mezinárodním kontextu především české mladé umělkyně a umělce, včetně vybraných laureátů a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Tereza Jindrová, kurátorka

Umělci: Jana Doležalová, Marco Donnarumma, Romana Drdová, Jakub Jansa, Barbora Kleinhamplová, Martin Kohout, Uriel Orlow, Johana Střížková, Miroslava Večeřová&Pavel Příkaský

22. 2. 2018,  19:00: Vernisáž  za přítomnosti Terezy Jindrové a vystavujících umělců

6. 4. 2018, 16:30: AI Ethics & Prosthetics. Workshop vedený Marcem Donnarummou

12. 4. 2018, 18:00: Finisáž a videoprojekce       

Otevírací doba: 23. 2. – 12. 4. 2018, út – so 14 – 18 hodin, 30. 3. – 2. 4. zavřeno

Vstup zdarma 

Doprovodný text k výstavě:

Obr.: Miroslava Večeřová & Pavel Příkaský: Fake Breathing, 2014, digital photography

Fotogalerie

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 22.2.2018 19:00
Do: 12.4.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala