Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.9.2017 19:00

Fonetika českého jazyka ve srovnání s němčinou. Přednáška Radka Skarnitzla

Ve srovnání s jinými cizími jazyky není výslovnost v češtině teoreticky vůbec tak těžká, když si člověk osvojí některá základní pravidla jako například důraz na první slabiku. V praxi však má český jazyk pro cizince mnoho překážek – ať už je to správná výslovnost souhlásky ř, která se vyskytuje v užitečných slovech jako řízek nebo řezané pivo, nebo také výslovnost slov, které se skládají pouze ze souhlásek jako prst nebo čtvrt.

Doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., který je od roku 2002 činný na pražské Karlově univerzitě, představí nejdůležitější aspekty zvukové struktury českého jazyka ve srovnání s němčinou. Řečník bude v úvodu hovořit o vztahu psané a mluvené podoby jazyka a srovná výslovnosti německých a českých vokálů. Těžiště přednášky spočívá pak ve srovnání souhlásek, zde jde docentu Skarnitzlovi zejména o fonetické fenomény, které německým rodilým mluvčím dělají největší problémy při učení češtiny.

Mezi hlavní zájmy docenta Radka Skarnitzla na Institutu fonetiky Karlovy univerzity v Praze patří forenzní fonetika, tedy možnosti, kdy je možné identifikovat mluvčího na základě zvukových signálů, které vydává, dále se zabývá i problematikou akcentu nerodilých mluvčí v cizích jazycích.

Vstup zdarma

 

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

11.9.2017 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala