Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.5.2014 19:00 - 31.5.2014

Explain Me Not

Výstava Explain Me Not v kurátorském výběru představí výrazné umělecké pozice 6 českých autorů. Spíše než hledáním společného tématu se bude soustředit na individuální projev jednotlivých umělců tak, aby celek výstavy zesílil jejich řeč a vztahy mezi nimi, které nemusí nutně být o podobnosti. Budou na sebe navazovat jako básnické sloky, jež mohou následovat ve shodě, potvrzení i rozepři.

Hledáme formu předobrazu pro konstrukci výstavy, která by povzbudila její jiné čtení. Struktura básně volně člení tok myšlení na menší celky, rytmizuje jej a pracuje s podobností struktur a opakováním. Recitace přispívá k dalším interpretacím a rozšiřuje možnosti vnímání díla v několikerých modifikacích. Na výstavu se běžně  chodí jednou, ale báseň se přednáší nebo zpívá opakovaně. Jsme smířeni s tím, že vše, co konáme, je vzápětí srovnáno s minulostí. Neupírá se však hypertrofií kontextu uměleckému dílu jeho právo na přítomnost? Rytmizace básně, předčítání, učení se nazpaměť, recitace a opakování verše představují vracení se k přítomnosti. Zastírat otisk minulého v našem vědomí je bláhové a potlačení přítomného v přítomnosti akademické. Výstava ze své genealogie i etymologie v sobě nese poselství didaktičnosti – vystavit, obnažit, odkrýt, ukázat. Je moderním nástrojem poznání. To však neznamená, že poznávat se musí jen jedním lineárním průchodem. Explain me not - Forget me not.

Umělci: Barbora Kleinhamplová, Marek Meduna, Markéta Othová, Roman Štětina, Jiří Thýn, Aleksandra Vajd
Kurátorky: Edith Jeřábková a Mariana Serranová

vernisáž v pátek 16. května v 19h
17. – 31. 5. 2014

www.autocenterart.de

Projekt SVIT / Autocenter Berlin je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a Českým centrem Berlín.

Foto.: Roman Štětina, Renovated sound absoring panel, ready-made, mixed media, 185 x 116 x 55 cm. 2013

Místo konání:

Autocenter, Leipziger Straße 56, 10117 Berlin

Datum:

Od: 16.5.2014 19:00
Do: 31.5.2014

Organizátor:

S podporou Českého centra


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala