Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.2.2016 19:00

DokuMontag: Zatajené dopisy

Obec Květušín se v 50. letech minulého století stala dějištěm podivuhodného sociálního experimentu, který zásadně ovlivnil životy mnoha lidí. Jeho náplní byla snaha kultivovat mladé Romy a zařadit je do většinové společnosti. V důsledku toho došlo k odloučení dětí od rodin a jejich následnému umístění do internátní školy vychovatele a učitele Miroslava Dědiče. Autor dokumentu, který tematizuje průběh a vlivy tohoto pokusu, hledal zdroje pro své vyprávění v archivech Muzea romské kultury i u pamětníků z květušínské romské školy.

Ti s časovým odstupem separaci schvalují a na své školní časy vzpomínají s nostalgií. Přesto z filmového pátrání a výpovědí jeho protagonistů vyplývá cosi nedořečeného. Odloučení a cenzurování dopisů od rodičů je pro bývalé žáky i po letech těžkým tématem, ke kterému se vyjadřují s rozpaky. Miroslav Dědič je ovšem pořád vnímá jako nutnou daň za vzdělávání romských dětí.

Snímek získal Cenu RWE za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film v rámci festivalu AFO - Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc.

Na závěr promítání videokonference s režisérem Tomášem Kudrnou

Vstup zdarma

 

Zatajené dopisy / Suppressed Letters
CZ 2015, 52 min., originální znění s angl. tit., režie: Tomáš Kudrna 

Trailer na webové stránce festivalu Jeden svět

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

22.2.2016 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala