Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.6.2014 19:00

DokuMontag: Milujte své nepřátele

Ve svém dokumentárním filmu vykresluje režisér Tomáš Škrdlant život a působení českého humanisty Přemysla Pittera a jeho družky Olgy, kteří během druhé světové války a v době po ní zachránili více než 800 židovských a německých dětí před jistou smrtí.

V roce 1933 založil český pedagog spolu se svou švýcarskou partnerkou v Praze dětský domov, do nějž po obsazení Československa wehrmachtem přijímal rovněž židovské děti a tím je zachránil před deportací. Ihned po konci války zřídil ve zkonfiskovaných zámcích další domovy pro židovské děti, které byly osvobozeny z koncentračních táborů. Později ve svých domovech poskytl útočiště také německým dětem, které zachránil z internačních táborů nově zřízených pro Němce. Nejen pro děti traumatizované válkou bylo nejdříve těžko představitelné žít a učit se v těchto domovech pohromadě. Také české okolí reagovalo na činnost Přemysla Pittera a Olgy Fierzové s nedůvěrou a podezíravostí a české úřady je začaly pronásledovat, takže emigrovali v roce 1950 do Spolkové republiky Německo, později do Švýcarska. Pro děti z jejich domovů však bylo setkání s oběma, s jejich lidskostí a pacifistickými ideály formující. Řada z nich si před kamerou ještě po mnoha letech připomíná oba zachránce s vroucností.

Působení Přemysla Pittera a Olgy Fierzové bylo v České republice oceněno teprve po Sametové revoluci v roce 1989; ve světě se jim uznání dostalo již dříve. V roce 1964 resp. 1966 byli v Izraeli oceněni jako „Spravedliví mezi národy“, v roce 1973 získal Přemysl Pitter od prezidenta Spolkové republiky Německo Spolkový kříž za zásluhy.  

Po filmu bude následovat rozhovor s pamětníkem Hansem Wunderlichem, který zažil záchrannou akci Přemysla Pittera jako dítě.

Vstup volný

Milujte své nepřátele / Liebet Eure Feinde
CZ 2005, 78 min, v originálním znění s něm. titulky, režie: Tomáš Škrdlant

 

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

23.6.2014 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala