Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.6.2006 0:00 - 29.6.2006 0:00

Cyklus přednášek: Karlova univerzita: Katalyzátor česko-německých vztahů po staletí

Pořádá České centrum ve spolupráci s Institutem slavistiky Humboldtovy univerzity Berlín, za přátelské podpory Německého kulturního fóra východní Evropy a Finské institutu v Německu.
4.5. – 29.6.2006, každý čtvrtek

 

 

Sjednocení Ferdinandem III. A univerzitní reformy v 18. a 19. století

Doz. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (Karlova Univerzita v Praze), Úvod: Prof. PhDr.. Günter Schödl

 

Po roce 1622 vedly rozdílné pohledy na rekatolizaci v praxi ke sporu mezi pražským arcibiskupem a jezuity. Ten ukončil až dekret vydaný císařem Ferdinandem III. v roce 1654. Univerzitní reformy, jež prosadila Maria Terezie a Josef II., přinesly silnější státní kontrolu a po zrušení jezuitského řádu i zestátnění univerzity. Po revoluci v roce 1848 zavedl Gaf Leo Thun podle vzoru Humboldtových reforem svobodu učení. 1882/83 byla Karlova univerzita rozdělena na českou a německou.

 

čtvrtek, 1.6.2006, 18.00 – 20.00 hodin

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity v Berlíně,

Dorotheenstraße 65, Místnost č. 557

VSTUP VOLNÝ

 

 

Intelektuální atmosféra filosofického semináře na Německé univerzitě v Praze - v izolaci od české univerzity, léta 1882-1918

Doz. Dr. Georg Gimpl (Universita Helsinky), Úvod: Dr. Hanna Nogossek

 

„Absolutní přepážka dělí Čechy a Němce; především ty nejněmečtější z Němců, profesory německé univerzity.“ Takto vystihl svůj dojem filozof Friedrich Jodl (1849-1914) při nástupu do úřadu tři roky po rozdělení pražské univerzity. Přednáška popíše pády a rozmary přibývajícího sebezahledění Filosofického semináře na Německé univerzitě v Praze na přelomu století.

 

čtvrtek, 8.6.2006, 18.00 – 20.00 hodin

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity v Berlíně,

Dorotheenstraße 65, Místnost č. 557

VSTUP VOLNÝ

 

 

Pražská česká univerzita v národní konkurenci k Německé univerzitě: léta 1882-1939

Prof. Dr. Hans Lemberg, Úvod: Prof. em. Dr. Bedřich Loewenstein

 

Po roce 1882 existovaly v Praze vedle sebe dvě podle národního principu rozdílné university, což bylo tehdy v Evropě něco nevídaného. Po založení Československa v roce 1918 se stala německá univerzita jednou z národních menšin. Až s rozbitím republiky Třetí říší v roce 1939 byla násilně konkurence obou univerzit skrze zavření české univerzity ukončeno. Tím byla předznamenána katastrofa německé univerzity v roce 1945.

 

čtvrtek, 15.6.2006, 18.00 – 20.00 hodin

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity v Berlíně

Dorotheenstraße 65, Místnost č. 557

VSTUP VOLNÝ

 

Pražský lingvistický kroužek: mezinárodní spolupráce mezi abstrakcí a geopolitikou

Dr. Tomáš Glanc (Karlova univerzita v Praze), Úvod: Prof. Dr. Wolfgang Gladrow

 

6. října 1926 byl založen Pražský lingvistický kroužek, který je považován za jednu z nejvlivnějších humanitních institucí 20. století. Jako každá průkopnická intelektuální iniciativa měl i tento kroužek svou mnohostrannou historii.

Přednáška rekapituluje dobu zakládání Pražského lingvistického kroužku a vyzdvihuje jeho místně-politické a vědecké aspekty.

 

čtvrtek, 22.6.2006, 18.00 – 20.00 hodin

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity v Berlíně

Dorotheenstraße 65, Místnost č. 557

VSTUP VOLNÝ

 

 

Německá univerzita v Praze po založení Československa a za 2. světové války

Doz. PhDr. Alena Míšková (AVU, Praha), Úvod: Prof. Dr. Peter Zajac

 

Ve třicátých letech minulého století zaujala pražská Německá univerzita vstřícný postoj vůči německým emigrantům a měla tak vysoký podíl židovských docentů a studentů. V zimním semestru 1938/1939 však došlo k výraznému usměrnění.

S příchodem SS velitele a zemědělského vědce Wilhelma Saura byl v roce 1940 zvolen nový rektor, který chtěl Prahu proměnit ve výzkumné centrum jižní a východní Evropy, jakož i zde nabízet studium rasových studií. 18. října 1945 byla německá vysoká škola rozpuštěna jedním z prezidentských dekretů.

 

čtvrtek, 29.6.2006, 18.00 – 20.00 hodin

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity v Berlíně,

Dorotheenstraße 65, Místnost č. 557

VSTUP VOLNÝ

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 1.6.2006 0:00
Do: 29.6.2006 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala