Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.7.2011 19:00 - 17.9.2011

Cesta na svobodu. Občané NDR v Praze 1989

České centrum Berlín realizuje v rámci řady Fokus NDR - ČSSR výstavu české fotografky Blanky Lamrové zabývající se tématem politických uprchlíků z NDR z období měsíce září roku 1989. Snímky přibližují nesnadné podmínky na zcela přeplněném západoněmeckém velvyslanectví v Praze a napětí lidí, kteří zde setrvávali v naději na výjezd do Spolkové republiky Německo. Výstava probíhá ve spolupráci s Úřadem spolkového zmocněnce pro záznamy Státní bezpečnostní služby bývalé Německé demokratické republiky.

Blanka Lamrová (nar. 1949) fotografovala v září 1989 uprchlíky z NDR, kteří setrvávali na západoněmeckém velvyslanectví v Praze v naději na výjezd do Spolkové republiky Německo. Snímky ukazují nesnadné  podmínky na zcela přeplněném velvyslanectví a napětí lidí, kteří chtěli vycestovat. Výstava uspořádána spolu s Úřadem spolkového zmocněnce pro záznamy Státní bezpečnostní služby bývalé Německé demokratické republiky

Na své každodenní cestě do práce pozorovala fotografka Blanka Lamrová už od začátku léta 1989 dění kolem Lobkovického paláce, sídla Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. V polovině srpna pak vznikly první fotografie – byly pořízené z velkého odstupu a tajně, protože německé velvyslanectví bylo pod přísným dohledem policie a tajné služby. Podnětem pro vznik prvních snímků nebyl profesionální zájem fotografky, nýbrž její osobní zájem na osudu uprchlíků. Teprve po dalších dvou týdnech se odvážila fotografovat situaci přímo před německým velvyslanectvím. Když se poprvé dostala přes Petřínský park k zadnímu traktu velvyslanectví, byla šokována tísnivou situací lidí, kteří tam přespávali v postelích rozestavěných jen tak na zahradě pod širým nebem. Přicházela pak každý den, aby fotografovala stále napjatější situaci uprchlíků. Obdivovala jejich odvahu a odhodlanost, s kterou byli ochotni vzdát se všeho – svého povolání, rodiny, přátel, veškerého majetku, domova -  jen aby dosáhli svobody. „Touha po svobodě u nich musela být natolik silná, že se nebáli riskovat vše,“ říká k tomu Blanka Lamrová. Emocionální účast fotografky na osudech těchto lidí je na snímcích velmi citelná, propůjčuje jim velkou autenticitu.

Blanka Lamrová vystudovala fotografii na Střední průmyslové škole grafické v Praze a od roku 1972 působí jako fotografka Národní galerie. Kromě toho je činná jako fotografka na volné noze. Věnuje se fotografování architektury, měst, krajiny, ale také portrétů a zátiší. Od poloviny 70. let se podílela na 58 kolektivních výstavách v České republice, Itálii, Švédsku a Polsku. Od poloviny 80. let prezentuje své práce také na samostatných výstavách - doposud to bylo 26 výstav v České republice, Švýcarsku a Švédsku.  V současné době vystavuje fotografie proměn města Kladna v kladenském Sládečkově vlastivědném muzeu. Blanka Lamrová se podílela na vzniku dvou dokumentárních filmů o událostech na Velvyslanectví SRN v Praze v září 1989 (pro ČT a pro RTL). Je členkou Svazu českých fotografů a Asociace profesionálních fotografů České republiky.

Vernisáž: Čtvrtek, 7.7., 19.00 hod.

Pátek, 8.7. – sobota, 17.9., po-ne 10-18 hod. 

Bildungszentrum der Stasi-Unterlagen-Behörde, Zimmerstraße 90/91, 10117 Berlin
www.bstu.de
Vstup volný

Sobota, 27.8., 18.00-2.00 hod.
Berlínská muzejní noc 

Místo konání:

Bildungszentrum der Stasi-Unterlagen-Behörde, Zimmerstraße 90/91, 10117 Berlin

Datum:

Od: 7.7.2011 19:00
Do: 17.9.2011

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala