Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.3.2006 0:00 - 0:00

Česko-německé vztahy v rozšířené Evropské unii

Česko-německé vztahy v rozšířené Evropské unii

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nadací Kondrada Adenauera a Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity uspořádal konferenci na téma Česko-německé vztahy v rozšířené Evropské unii.

Vystoupili zde odborníci na problematiku česko-německých vztahů z ČR i Spolkové republiky Německo.

Pozornost byla věnována nejen vojensko-politickým, bezpečnostním a diplomatickým aspektům, ale také ekonomickým vazbám a kulturním stykům obou sousedních zemí.

Cílem konference nebylo vracet se k otázkám minulosti, ale ukázat současnou podobu česko-německých vztahů a zejména dynamickou perspektivu budoucího česko-německého sousedství v Evropské unii.

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

30.3.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala