Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.1.2018 19:00 - 15.2.2018

Canvas. Mladá malba z Prahy, Drážďan a Berlína

Čeho může v dnešní době dosáhnout malba? Když se z tahu štětce stane motiv, znamená to odklon od společensky relevantních pozic? Jakou roli hraje zalíbení v užívání tradičních materiálů, štětců, barev a pláten v našem moderním světě, který je stále více poznamenán digitálními technologiemi? Nejen tyto, ale i mnoho dalších otázek si klade výstava „Canvas“, která propojuje mladé malíře a malířky, studenty a absolventy Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Akademie der Künste Berlin, Hochschule für Bildende Künste Dresden a Universität der Künste Berlin, a která umožňuje zkoumat vzájemné vztahy a rozdíly mezi jejich díly.

„Barva mě dostává“ – vyznání Paula Klee oslavuje barvu jako materiál. Canvas znamená barevné pozadí a pozadí nemusí být nutně plátno nebo papír, můžou jím být i průhledné vrstvy gázy, anebo prostor, kterým je malba obklopována a který malba vytváří. A to nenastává až v současné malbě. Zářným příkladem toho jsou italské fresky. Zcela na počátku ale stojí jeskynní malby, které do své barevné formy vstřebávají reliéfy skalních výběžků. Ale také citlivost povrchů, grafické stopy barev a pohyb tahů štětcem vyplývají z malířského smyslu. Název výstavy „Canvas“ zaměřuje koncentraci na proces vzniku malby, na to, jak a jakými prostředky vzniká a ve které je zachycen čas a přítomnost, aniž by se vyčerpala v aktivistickém narativu.

Co může být dnešní malba? Když se tah štětcem stane motivem, znamená to odklon od společenských problémů nebo je to skrze distanc nalomený příklon k poetickému? Zůstává barva tím, co je racionálně neuchopitelné? Jakou roli hraje zalíbení ve vyžívání materiálu vzhledem k opotřebení fantazie a vzhledem k částicemi reality prostoupené fikci digitálních světů? Tyto otázky vyvstávají na základě vybraných prací mladých malířek a malířů z Berlína, Drážďan a Prahy. Obsesivně silné barevné vrty Felixe Baxmanna (Berlin), surreálné a monochromně vyzařující modré rozostřenosti Ivety Bradáčové (Praha), expresivní maloformátové hlavy od Justuse Bräutigama (Drážďany), síťovité vláknité mřížoví Tomáše Bryscejna (Praha), svítivé a průhledné pohybové rozmachy Sarah Loibl (Berlín), ornamentální barevné vlny od Lisy Pahlke (Drážďany), velkoformátové a gestické barevné světy Lucie Rubínové (Praha), citlivé povrchy objektů od Benjamina Stölzela (Berlin/Mnichov) a letmé značky na surovém plátně od Adama Víta (Praha) načrtávají malířské možnosti na začátku umělecké cesty. Jaké korespondence, setkání nebo rozdíly mezi nimi lze nalézt a význam je připouštěn vzhledem ke globalizovanému výstavnímu provozu a vzhledem k trhu, který je orientován na výdělek? Co může dnes malba znamenat?

Vernisáž: 11. 1. 2018 19:00 za přítomnosti Angely Lammert, Jiřího Černického, Matthiase Flügge, Marka Lammerta a vystavujících umělců

Otevírací doba: 12. 1. - 15. 2. 2018, út - so 14 - 18 hodin

Vstup zdarma

 Výstava probíhá ve spolupráci s Českým centrem Berlín, Vysokou školou umělecko-průmyslovovou v Praze, Akademie der Künste Berlin, Hochschule für Bildende Künste Dresden a Universität der Künste Berlin.

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 11.1.2018 19:00
Do: 15.2.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala