Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.3.2013

Pracovní setkání k situaci bohemistiky v Německu

Reformy jednotlivých univerzit a jejich důrazné úsporné programy zapříčinily v posledních letech velké změny pro výuku bohemistiky v Německu. České centrum Berlín spolu s velvyslanectvím České republiky proto pozvalo zástupce kateder těch univerzit, kde se bohemistika a případně čeština dosud vyučuje, aby se spolu se zástupci českých ministerstev, fondů a kulturních organizací zamysleli nad tím, jaké jsou aktuální vyhlídky pro bohemistiku v Německu a poradili se o úspěšných formách rekonceptualizace tohoto oboru.

Závěry setkání budou zprostředkovány vedení jednotlivých univerzit a také zástupcům jednotlivých spolkových zemí.

Neveřejná akce – určeno pouze pro zvané hosty

Místo konání:

Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin, Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin

Datum:

1.3.2013

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala