Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.9.2017 18:00

Architektonické poselství a vliv Bohuslava Fuchse. Přednáška architekta Jana Sapáka

Architekt Jan Sapák přiblíží význam dominující a nejvýraznější postavy rané české moderní architektury a urbanizmu Bohuslava Fuchse při příležitosti zahájení monografické výstavy “Bohuslav Fuchs – Průkopník moderní architektury”.

Přednášející se pokusí na příkladu a rozboru vybraných několika nejdůležitějších prací a vhodných srovnání a analýz demonstrovat, jaké poselství i vliv měla práce tohoto autora na mezinárodní dění a zaměří se přitom i na Fuchsovy nerealizované urbanistické plány pro město Brno. Sapák představí Bohuslava Fuchse jako vyčnívající a inspirativní postavou evropského, a tím pádem i celosvětového vývoje moderní architektury, upozorní ale i na méně hodnotné realizace v rámci Fuchsovy rozsáhlé činnosti. Osvětlí i důvody, proč Fuchsovo jméno a dílo zůstávalo v České republice širší veřejnosti i přes jeho nepopiratelný vliv v době vzniku děl a sílu poselství dlouho neznámé.

Jan Sapák (*1957) je architekt, teoretik architektury a publicista. Studoval architekturu na fakultě architektury VUT v Brně a na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1984 nastoupil praxi v atelieru SIAL v Liberci u Miroslava Masáka a Karla Hubáčka. Od roku 1977 pravidelně publikuje v odborných časopisech v Čechách i zahraničí. Je autorem monografie o brněnské vile Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe.

Přednáška Jana Sapáka bude probíhat v německém jazyce.

Řada „Intervence v architektuře“ si dává za cíl obeznámit berlínské publikum se zajímavými architektonickými celky v České republice, diskuzemi spojenými s rekonstrukcemi, revitalizacemi a dalšími zásahy do jak architektonického, tak urbánního a veřejného prostoru. V České republice města a místa prošly často dlouhým historickým vývojem, který se odráží v bohaté architektonické tradici. Na rozdíl od Německa a především Berlína, nebyla města poničena během války a i v dnešní době je každý zásah intervencí do již někdy i po staletí existujícího celku. Témata jsou vybírána tak, aby byly představeny architektonické zásahy z různých míst ČR, ale i z různých historických, politických a společenských epoch

Vstup zdarma

 

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

14.9.2017 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala