Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.1.2011 0:00 - 23.3.2011

Kurzy češtiny v 1. trimestru 2011

Zápis od 4. do 10. ledna v knihovně Českého centra Berlín, pondělí, 10:00 – 14:00 hodin, úterý – pátek 13:00 – 18:00 hodin

Závazné přihlášení je podmíněno uhrazením kurzovného ve stanovené výši za celý trimestr

 

Trimestrální večerní kurzy od 11. ledna do 23. března 2011

1 x týdně 2 vyučovací hodiny, 10 týdnů

Kurzovné za 20 vyučovacích hodin: 85,00 €, snížené 75,00 €, zápisné 5,00 €  

 

Při přihlášení 6 osob bude otevřen nový kurz pro začátečníky (A1.0). Zájemci s předchozí znalostí na různých úrovních jsou vítáni. Konzultace, rozřazovací test či zkušební hodina Vám zjednoduší výběr odpovídajícího kurzu.

 

Výukové termíny jednotlivých úrovní (A1 až C1 podle Společného evropského referenčního rámce):

Úterý, od 11.1.2011

16.30-18.00 začátečníci s předchozí znalostí (cca. 30 vyuč. hod. ), A1.1

18.15-19.45 začátečníci A1.0

16.30-18.00 úroveň A2+

18.15-19.45 úroveň B1

 

Středa, od 12.1.2011

16.30-18.00 kurz pro seniory, B1+

18.15-19.45 mírně pokročilí, A1.4

18.15-19.45 pokročilí, B2-C1

 

Jazykový kurz je doplněn semináři „Jazyk a fakta“ o reáliích a kultuře v České republice, který je zpřístupněn všem studentům českého jazyka.

 

Různé formy výukových forem jako jsou trimestrální večerní kurzy, intenzivní kurzy, individuální kurzy či kurzy v malých skupinách mohou být jednotlivě zprostředkovány či vzájemně kombinovány.

 

Poradenství a registrace v knihovně

Místo konání kurzů:

České centrum Berlín

Friedrichstrasse 206/ Vstup z Zimmerstraße

10969 Berlín

T: +49 (0) 30-208 28 36

E: ferch@berlin.czech.cz

Místo konání:

Wilhelmstraße 44 / vstup Mohrenstraße
10117 Berlin
Německo

Datum:

Od: 11.1.2011 0:00
Do: 23.3.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala