Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Moderní nakupování. Architektura českých nákupních center 1965 – 1975

Výstava v Galerii Českého centru Berlín, vernisáž ve čtvrtek, 21.04.2016, 19:00

V architektonicky mimořádně cenném prostoru budovy Velvyslanectví České republiky, ve které má sídlo také České centrum, se v německé premiéře představí výstava prezentující nejvýznamnější české obchodní domy.  Návrhy a realizace těchto staveb sehrály nezastupitelnou roli v české architektuře šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Jde nejen o nejznámější objekty typu Kotvy a Máje v Praze, ale také o regionální obchodní domy v Pardubicích, Olomouci, Ústí nad Labem či Plzni, specializované obchodní domy či domy výrobních a spotřebních družstev. Stranou zájmu nemohlo zůstat ani liberecké obchodní středisko Ještěd, stržené v roce 2009. Součástí výběru jsou vedle realizovaných domů i neuskutečněné a širší veřejnosti donedávné neznámé návrhy – ať už jde o několik studií architektky Aleny Šrámkové, nebo o mimořádný návrh jihlavského Prioru Růženy Žertové. V krátkém průřezu se představují i soudobé slovenské obchodní domy.

Kromě funkčních odlišností a geografické různosti je ve výběru zachována i varieta problémů a témat, a to v architektuře samotných staveb i v jejich urbanistickém kontextu. Jedním z cílů výstavy je pak ukázat paletu přístupů k řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším Československu, ať už šlo o ambici investora, přístup a pozici architektů, okolnosti vzniku projektu i realizaci či koncepci i konstrukci staveb samotných. Na vybraných objektech lze také charakterizovat tendence soudobé architektury a jejich reflexi a rozvíjení v domácích podmínkách. Původní architektonické hodnoty jsou zároveň konfrontovány se současnými přístupy. Dalším z cílů výstavy je v té souvislosti pokračování stále aktuální společenské debaty jak o smyslu ochrany a respektování původních staveb, tak i o významu a možnostech jejich proměn.

Pro České centrum v Berlíně bude výstava oproti české a polské verzi, představené v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Liberci, Ústí nad Labem, Bratislavě a Štětíně, rozšířena o několik uměleckých intervencí. Zatímco Dana Bartoníčková bude ve své instalaci tematizovat smyslové zakoušení prostředí obchodního domu, Barbora Šimonová v pohyblivém obraze zachytí dva významné obchodní domy Růženy Žertové i samu architektku. Na pomezí volného umění a grafického designu se budou pohybovat koláže Martina Czellera věnované vizuálnímu smogu v exteriérech zkoumaných staveb. Součástí výstavy bude také světelná instalace dochovaného neonu s nápisem PRIOR a projekce s dalšími dobovými fotografiemi a citáty tvůrců jednotlivých staveb. Výstavu během jejího trvání doprovodí i několik jednorázových akcí včetně zvukové performance architekta a audio-performera Ivana Palackého.

Výstava „Moderní nakupování“ je rozšíření české výstavy „Kotvy Máje / České obchodní domy 1965-1975“. Autorem výstavy je architekt a historik architektury Petr Klíma z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který je současně místopředsedou plzeňského spolku Pěstuj prostor.

Autor výstavy: Petr Klíma
Grafický design: Ondřej Brom / Michal Sloboda
Texty: Helena Doudová / Petra Gajdová / Miroslav Chytil / Michaela Janečková / Petr Klíma / Klára Mergerová / Darina Zavadilová / Barbora Zavadská
Současné fotografie: Lukáš Beran / Petra Gajdová / Petr Jehlík / Petr Klíma
Překlad: Florian Tilzer
kotvymaje.cz

Vernisáž: čtvrtek, 21.04.2016, 19:00
19:30 hod. komentovaná prohlídka s autorem výstavy Petrem Klímou (v anglickém jazyce)

Otevírací doba: pátek, 22.04.2016 – pátek, 03.06.2016, út – so 14:00 – 18:00
České centrum Berlín, Wilhelmstraße 44 / vchod Mohrenstraße, 10117 Berlín
Vstup zdarma

Vernisáž na Facebooku

Tisková zpráva:

Fotogalerie:

 Obchodní dům Kotva © Petr Jehlík Obchodní dům Kotva © Petr Jehlík
Obchodní dům Máj © Petr Jehlík Obchodní dům Máj © Petr Jehlík
Obchodní dům Prior Pardubice © Petr Jehlík Obchodní dům Prior Pardubice © Petr Jehlík
Obchodní dm Labe © Petr Jehlík Obchodní dm Labe © Petr Jehlík

Kontakt pro novináře:
Katharina Meyer
PR
meyer@berlin.czech.cz

T: 030-206 09 89 11