Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Večer českého skla

Diskuze věnovaná budoucnosti a potenciálu českého skla, 09.11.2015

Sklo z českých zemí si získalo díky své kvalitě a originalitě celosvětové uznání. Tradiční řemeslná dovednost je důležitou součástí českého kulturního dědictví. V exportu českých produktů hrála různá odvětví českého sklářství vždy jednu z hlavních rolí, ať už jednalo o sklo masově produkované nebo o ruční práce. České sklo, vyráběné výhradně z domácích zdrojů, se díky podpoře unikátní infrastruktury, která zahrnuje specializované sklářské školy, uměleckoprůmyslové vysoké školy či muzea skla, stalo celosvětově zavedeným pojmem. Fenomén, který úspěšně přestál ekonomické, politické a společenské otřesy – od průmyslové revoluce přes založení samostatného státu, německou anexi a komunistický režim – dnes usiluje o znovunalezení svého směřování. Veřejné i soukromé iniciativy se potýkají s množstvím překážek v poskytování platformy pro současné české sklo a v zajištění prostoru pro invenci a rozvoj dovedností. O budoucnosti a potenciálu českého skla budou diskutovat čtyři hosté.

Po diskuzi následuje prohlídka vystavených děl českého skla, která se nacházejí v prostorách Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Hosté:
Tulga Bayerle
/ Ředitelka, Umělecko-průmyslové muzeum v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz)
Helena Koenigsmarková
/ Ředitelka, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ladislav Pflimpfl / Ředitel, ZIBA Glass Experience Museum, Praha
Verena Wasmuth
/ Kurátorka a konzultantka, autorka publikace Tschechisches Glas. Künstlerische Gestaltung im Sozialismus  

Středa, 09.11.2015, 19.00 hodin  
České centrum Berlín, Wilhelmstraße 44/ vstup z Mohrenstraße, 10117 Berlín

Kontakt pro novináře: Katharina Meyer, T: 030 206 09 89 11, E: meyer@czech.cz

Partneři:

     

 

 

Tisková zpráva:

 

Pozvánka: