Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Čeština intenzivně: 1 týden v dubnu

08.–12.04.2013: Začátečníci a Pokročilí, přihlášení do 03.04.2013

20 VH, 4 VH denně
Pondělí–pátek 11.00–14.30

Začátečníci
příprava na pobyt v České republice
vstupní kurz
V komunikativně zaměřeném kompaktním kurzu získají začátečníci první znalosti češtiny. Seznámí se s nejdůležitějšími a v každodenní komunikaci nejužívanějšími jazykovými obraty. Po skončení intenzivního kurzu je možné navazující pokračování v regulérním odpoledním kurzu.

Pokročilí
včetně přípravy na Certifikovanou zkoušku z češtiny
CCE A2, B1, B2
Kurz pro pokročilé zájemce nabízí intenzivní jazykový trénink k upevnění a rozšíření znalostí češtiny. V rámci kurzu jsou cíleně procvičovány jednotlivé jazykové dovednosti na Certifikovanou zkoušku z češtiny CCE (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev, mluvený projev).

Přihlášení  do 03.04.
na sprachkurse@czech.cz

Kurzovné: 110 € / snížené 96 €