Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2016 - Výzva pro SRN

03. 12. 2015: Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 2. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je přeložit dosud nepřeložený text současné české prózy nebo text autorky obdobného věku, tj. kolem 40 let do německého jazyka. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu maximálně 15 normostran z knihy publikované v letech 2014/2015. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V zemi bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota z Bohemicum Regensburg - Passau, nového partnera soutěže v Německu.

Odborná komise sestávající ze zástupců ČC a jejich dramaturgické rady, IDU a Ceny Česká kniha letos vybrala prozaický debut Anny Bolavé (*1981) Do tmy (Odeon, 2015).

Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na Bohemistickém semináři a v jeho rámci účast na překladatelské dílně. 

Podmínky účasti
Přihlásit se mohou překladatelé do 40 let s trvalým pobytem v SRN, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

Zadání
Překlad úryvku z knihy Anny Bolavé: Do tmy (Kapitola šestá – Divizna velkokvětá květ, str. 98 – 112, viz pdf). Celý text bude poskytnut na žádost.

Termíny
Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2016
Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2016
Termín pobytu oceněných v ČR: dle termínu Bohemistického semináře, předběžně červenec 2016. 

Účastníky prosíme o zaslání překladů a jejich životopisů v elektronické formě do 31. ledna 2016 Dr. Christině Frankenberg (frankenberg@czech.cz). Pozdě zaslané texty nebudou zohledněny.

Požadované formátování překladu: formát doc., styl písma Arial nebo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5.

Vítězové budou zveřejněni 1.4.2016 na webových stránkách Českých center v Německu.