Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Susanny Roth pro začínající překladatele a překladatelky

22. 4. 2016: V březnu zasedala porota překladatelské soutěže Susanny Roth 2016, která je pořádána Českými centry a Literární sekcí Institutu umění - Divadelního ústavu od roku 2014 pro začínající překladatele a překladatelky. V Německu byla soutěž uspořádána podruhé, tentokrát v kooperaci s Českým centrem v Berlíně a Mnichově a vysokoškolskou institucí Bohemicum Regensburg-Passau. Porota, která se skládala z překladatelky Kristiny Kallert, překladatele a slavisty Urse Heftricha a překladatele a bohemisty Marka Nekuly, vybírala z pěti prací a nakonec rozhodla, že první cena za nejlepší překlad pasáže z knihy Anny Bolavé: Do tmy bude udělena bohemistce Katharině Hinderer.

Krátce po vyhlášení vítěze překladatelské soutěže Susanny Roth byl v České republice oceněn originál knihy Anny Bolavé renomovanou cenou Magnesia Litera. Tento text se vyznačuje zdánlivě jednoduchým, zároveň však tvárným jazykem, který zaujme jemně sureálnou obrazivostí a neobvyklým střídáním rytmu, a to jak v popisu, tak ve vlastním vyprávění.    Pro začínající překladatele se stal velkou výzvou, které se všech pět zhostilo s úctyhodným elánem a energií.  

Porota posuzovala, do jaké míry překlad vystihoval specifický rytmus, jazyk a obrazovost originálu, aniž by přitom zkresloval jeho styl. Důležitá byla také celková poetika a kompozice i souhra detailu a celku.

Překlad Kathariny Hinderer prozrazuje podle vyjádření poroty -  v dílčích řešeních, i v celku -  obdivuhodný překladatelský talent a suverénně se vypořádává s jazykem a obrazností tohoto neobyčejného textu. Překladatelka také našla adekvátní rytmus pro tlumenou dramatičnost originálu. Její překlad okouzluje kultivovaným jazykem se sémantickou hloubkou a asociativním potenciálem.

Pořadatelé gratulují Katharině Hinderer za její zdařilý překlad a vyjadřují poděkování všem účastníkům soutěže za svědomitost a čas, který museli do takto obsáhlého a komplikovaného textu investovat. Porotou vyznamenaný překlad bude na podzim představen veřejnosti Českým centrem Berlín a Českým centrem Mnichov.