Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

ČŠBH Frankfurt organizuje v červnu 2013 rozdílové komisionální zkoušky

ČŠBH Frankfurt nad Mohanem pořádá v sobotu 08.06.2013 rozdílové komisionální zkoušky pro děti školou povinné s českým občanstvím.

České děti žijící dlouhodobě v zahraničí mají dle školského zákona povinnost být přihlášeny na kmenové škole v České republice. Do prosince 2011 měly tyto děti povinnost skládat na svých školách rozdílové zkoušky, od ledna 2012 se však povinnost změnila na možnost. Pokud dítě, resp. rodič/zákonný zástupce má o zkoušky zájem, může školu o zkoušku požádat. To je však pro mnoho rodičů žijících v zahraničí složité, neboť skládání zkoušek v ČR je časově i finančně náročné, o stresové zátěži pro dítě nemluvě.

ČŠBH Frankfurt nad Mohanem podporuje rodiče žijící v Německu v dodržování školského zákona hned několika způsoby. Pravidelně každou sobotu mohou děti docházet do české školy a hravým způsobem si doplňovat znalosti z předmětů český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis českých zemí. Vzdělávací program ČŠBH Frankfurt se řídí rámcovým vzdělávacím programem České republiky, proto děti ČŠBH Frankfurt mají možnost nabýt učivo na úrovni srovnatelné s jejich vrstevníky v ČR. ČŠBH Frankfurt také jednou ročně organizuje rozdílové zkoušky, po jejichž absolvování žáci získají oficiální česká vysvědčení.

V letošním roce pořádá ČŠBH Frankfurt rozdílové zkoušky již podruhé, a to v sobotu 8.6.2013 od 14:30 hod. na adrese Tschechische Schule Frankfurt, Lehrerkooperative NordWest, Im Vogelsgesang 4, Haus 3, D-60488 Frankfurt am Main. Zájemci musí splnit dvě podmínky ke zkoušení: děti musí být občany ČR a musí být zapsány k povinné školní docházce ve spádové škole v ČR. Ke zkoušce organizované ČŠBH Frankfurt je nutné se včas přihlásit, a to nejpozději do pátku 30.5.2013 u vedení (paní Kateřina Spiess-Velčovská, ředitelka školy, tel.: 0049-173 3 170 562, ceskaskolafrankfurt2011@gmail.com).

Zkoušky v ČŠBH Frankfurt mohou složit nejen žáci této školy, ale také externí zájemci. Cena za účast na zkoušce je 70 Eur/dítě, žáci ČŠBH Frankfurt hradí 50 Eur/dítě.Ve zkušební komisi zasedne PhDr. Jitka Kendíková, Kateřina Spiess-Velčovská, M.Sc. a Jana Janoušková M.A.

Nevykoná-li žák žijící v zahraničí rozdílové zkoušky, doloží rodič/zákonný zástupce plnění povinné školní docházky předložením vysvědčení s překladem do českého jazyka kmenové škole. Více informací k zákonné povinnosti rodičů: http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace

Informace o ČŠBH Frankfurt nad Mohanem získáte na stránkách www.ceskaskolafrankfurt.de

Profil:
Česká škola bez hranic Frankfurt nad Mohanem je zřízena za účelem podpory výchovy dětí českého původu a zprostředkování kontaktu českých rodin dlouhodobě žijících v německé spolkové zemi Hesensko. Správcem školy je nezisková organizace Vita Bohemica e.V. Záštitu nad projektem ČŠBH Frankfurt převzalo České centrum Berlín, patronem projektu je český velvyslanec v Německu JUDr. Rudolf Jindrák. Česká škola ve Frankfurtu je členem mezinárodní sítě Českých škol bez hranic.