Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Česká literatura na frankfurtském knižním veletrhu

Čtení a diskuze se spisovatelem Edgarem Dutkou a jiné akce

Výstavy
Mimo jiné:

Nejlepší české knihy roku 2010
České literární ceny roku 2009, 2010 a 2011
Současná česká poezie a próza
Překlady české literatury
Gold Ribbon 2010
Hold Jaroslavovi Seifertu
Český komiks
Mladí nadějní spisovatele České republiky
Společný český stánek hala 5.0, stánek č. B956

Happy Hour
Čtvrtek, 13.10., 17.00 hodin, hala 5.0, stánek č. B956

Další akce na veletrhu:

U útulku 5
Čtvrtek, 13.10., 19.30 hodin
Freimaurerloge zur Einigkeit, Kaiserstraße 37, 60329 Frankfurt am Main
Příběhy z dětského domu, psané nejdříve 1963, však zamítnuté od tehdejších vydavatelů.
Čtení a diskuze s českým autorem Edgarem Dutkou.
Spoluorganizátoři: České centrum Berlín a Německo-česká společnost Frankfurt/Main
Vstup: volný

Knižní svět Praha 2012
Pátek, 14.10., 17.00 hodin
Prezentace knižního světa Praha 2012 mezinárodního knižního veletrhu, literárního festivalu (17 – 20 květen 2012) a čestného hostu Rumunsko