Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Monika Štěpánová je novou ředitelkou Českého centra

Od ledna 2012 má České centrum v Berlíně novou ředitelku. Zde se dozvíte více o Monice Štěpánové:

Milí přátelé Českého centra Berlín,

Začíná nový rok, pro České centrum Berlín i pro mě rok rok plný vzrušujících a napínavých událostí.

2. ledna jsem po krátké přípravě na ústředí Českých center v Praze zahájila své působení jako ředitelka Českého centra v Berlíně. Tato pozice je velkou výzvou, na kterou se již velmi těším, stejně jako na nové úkoly, inspirace a zkušenosti, které tato práce přináší. Velkou motivací je i možnost být součástí kulturního a veřejného života v tak fascinujícím, živém a nezaměnitelném městě, jakým Berlín bezesporu je. Fokus mého působení v Německu se však nebude omezovat pouze na hlavní město.

Každá změna je zpočátku těžká – mnohým z Vás bude možná nejdřív chybět můj předchůdce Martin Krafl, ale já velmi doufám, že si Vás získáme dobrou prací a aktuálními a zajímavými tématy. Zůstaňte s námi jako návštěvníci a otevřené publikum našich diskuzí, výstav a dalších, známých i některých nových formátů akcí, které České centrum Berlín v příští době připraví.

Důraz mého působení v Berlínskem Českém centru budu klást především na současné umění a na současnou českou kulturu v jejích různých formách, stejně jako na důležitá společensko politická témata, jako jsou například lidská práva. Ani vypořádávání se s naší nedávnou minulostí nebudeme zanedbávat – budeme pokračovat tam, kde už mí předchůdci udělali kus dobré práce.

Konec roku byl nejen pro nás v České republice velmi smutným a intenzivním obdobím. Smrt Václava Havla je hlubokou cesurou v našem politickém, kulturním a intelektuálním životě. Proto se také my připojíme v příštích měsících k procesu loučení s touto jedinečnou osobností řadou, která připomene osobnost a dílo Václava Havla.

Má činnost bude pokračovat ve spolupráci s týmem, který z větší části znáte. Především díky znalostem a zkušenostem zastupující ředitelky paní Dr. Christiny Frankenberg bude zachována důležitá kontinuita partnerů a kontaktů.

Největší změnou, která České centrum Berlín v letošním roce očekává, bude jistě stěhování centra, vizuální forma, a obsahová náplň programů centra. Zatím neprozradíme, jak a kam - budeme Vás trošku napínat, aby jste byli zvědaví a podívali se na to zblízka.

Na práci v Českém centru Berlín se velmi těším, a také na to, že nás na naší kulturní česko-německé cestě doprovodíte.

Monika Štěpánová
Ředitelka
České centrum Berlín

 

Foto: Eva Pandulova

 

Monika Štěpánová

Narozena 1973 v Přerově, vystudovala Gymnázium Jana Amose Komenského (dnes Jakuba Škody) v Přerově. Po maturitě odjela do Německa, kde od roku 1993/4 studovala na Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitaet v Bonnu germanistiku a slavistiku se zaměřením na německý jazyk a literaturu a na ruský jazyk. Později přibrala ke studiu další obor - romanistiku, se zaměřením na španělstinu, kterou si zdokonalila při studijním pobytu v Limě v Peru. Během studia se organizačně podílela na různých kulturních akcích a v Bonnu, především v oblasti literatury (např.  publikace knihy Lisa Scheuer/von Tode der nicht stattfand).

Po dokončení studia pracovala jako kulturní referentka v Goethe-Institutu Prag, kde byla od roku 1999-2005 postupně odpovědná za programy z oblasti literatury, umění, hudby a především filmu. Od roku 2005 působila jako ředitelka Českého centra Bukurešť, které vedla podle strategie zaměřené především na mladé publikum. V rámci programů současného umění a audiovizuální kultury pozvala do Bukurešti celou řadu současných českých umělců, architektů, designerů a filmových tvůrců. Mimo jiné založila dodnes velmi populární řadu  Dokumentární pondělky, během kterých se představovaly nejen české dokumentární filmy a jejich tvůrci. V roce 2008 založila a do roku 2010 vedla jako vedlejší aktivitu Českého centra Bukurešť také festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou One World Romania www.oneworld.ro, dnes jeden z největších svého druhu v balkánském regionu.

Na své nové působiště v Českém centru Berlín si přináší nejen mnoho zkušeností s kulturním managementem na mezinárodní úrovni a dobrou znalost české kulturní scény, ale také znalost německého prostředí, česko-německých vztahů a německé kulturní scény, které chce uplatnit především v projektech orientovaných na současnou uměleckou scénu v Praze i Berlíně a také na diskusní pořady. Velkým úkolem a výzvou na pozici ředitelky Českého centra Berlín bude stěhování a restrukturalizace centra, které se uskuteční v roce 2012.