Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Projektová výzva u příležitosti „Česko-německého kulturního jara 2017“

Projektová výzva Česko-německého fondu budoucnosti: Počátkem roku 2017 si připomeneme 20. výročí přijetí Česko-německá deklarace z 21. ledna 1997, jež umožnila vznik Česko-německého fondu budoucnosti a vytvořila tak podmínky pro dlouhodobou podporu česko-německé kulturní výměny.

Jako svůj příspěvek k oslavě tohoto výročí vypisuje Česko-německý fond budoucnosti mimořádnou tematickou projektovou výzvu. Činí tak rovněž u příležitosti „Česko-německého kulturního jara 2017“, jehož priority (kulturní a umělecké projekty s důrazem na inovativnost, rozmanitost a mládež) vítá. Tuto výzvu vyhlašuje fond nad rámec své projektové podpory ve snaze dát impuls k dalšímu rozšíření bohatství kulturní výměny a ke vzniku nových, mimořádně přínosných česko-německých počinů v oblasti kultury. Výzva zahrnuje dva programy, jejichž společným jmenovatelem je to, co bylo projektům realizovaným díky podpoře fondu vždy nejvlastnější: rozmanitost témat i forem spolupráce, která vyplývá z potřeb a zájmů občanské společnosti.

Podrobnější informace k výzvě najdete na webových stránkách Česko- německého fondu budoucnosti.