Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Fokus NDR – ČSSR

Všední den a tajná policie ve dvou komunistických diktaturách / Programová řada od března do listopadu 2011

 

 

Řada je společným projektem
Spolkové zmocněnce pro záznamy Státní bezpečnostní služby bývalé Německé demokratické republiky
Slovenského institutu
Českého centra Berlín

Pod záštitou JUDr. Rudolfa Jindráka, velvyslance České republiky v Německu,  a Igora Slobodníka, velvyslance Slovenské republiky v Německu

Program na podzim 2011

 

Diskuze s pamětníky

Mezi bohem, církví a generálním sekretářem – Církve za socialsmu

František Mikloško jako katolík ilegálně působil v československé církvi a v roce 1988 zorganizoval v Bratislavě tzv. Svíčkovou manifestaci za náboženskou a občanskou svobodu. Ehrhart Neubert se dlouhá léta angažoval v NDR jako evangelický farář v různých opozičních seskupeních a v roce 1989 byl jedním ze spoluzakladatelů hnutí Demokratischer Aufbruch. Oba budou diskutovat o svých zkušenostech v církvi a opozici ve dvou komunistických diktaturách. Církve byly na státu nezávislé instituce, které opozici poskytovaly duchovní prostor a zázemí. Až kam byli oba ochotni zajít ve svých kompromisech při jednání s představiteli režimu a  jak hodně byli sami zasaženi infiltrací tajné policie do církví? A jak se oba dívají na minulost dnes?

Úterý, 4.10., 19.00 hod.
Slovenský institut, Zimmerstraße 27, 10969 Berlin
Vstup zdarma

 

Čtení a rozhovor

Punkové koncerty, pionýrské písně a policejní kontroly – spisovatelé vzpomínají na své mládí v socialismu

V Berlíně se setkají dva autoři, aby četli ze svých textů a vyprávěli o svém dětství za dob socialismu.  Jaroslav Rudiš (1972) ve svém románu Konec punku v Helsinkách popisuje v malém českém městě smutnou atmosféru 80. let a revoltu mladých lidí, kteří se nechtěli přizpůsobit režimu. Claudia Rusch (1971) ve svých textech vzpomíná na „svobodnou německou mládež" v NDR, a to s humorem a ironií. Nevymazává přitom z historie tehdejší diktaturu, ale vzpomíná na pocit uvěznění, na špehy mezi přáteli a na svého otce, který zemřel ve vězení východoněmecké tajné bezpečnosti STASI. Oba autoři se pokoušejí najít společný pohled na minulost jak z německé, tak z české strany.

Úterý, 25.10., 19.00 hod.
Bildungszentrum der Stasi-Unterlagen-Behörde, Zimmerstraße 90/91, 10117 Berlin
Vstup zdarma

 

Diskuze

Jak se nám daří zpracovávat minulost?
Diskuze dvou novinářek 22 let po Sametové revoluci 

V předvečer 22. výročí Sametové revoluce (17. listopadu 1989) zapátráme po tom, co zůstalo v našich zemích z podzimu 1989: Jak dnes v České republice, Německu a na Slovensku vzpomínáme na diktaturu? Jsou tehdejší opozice a odpor proti režimu opravdu příkladem našim dnešním demokratickým společnostem? A znají mladí lidé v našich zemích rozdíl mezi diktaturou a demokracií? Diskutují Lída Rakušanová a Agneša Kalinová, jež musely komunistické Československo z politických důvodů opustit. V mnichovském exilu pracovaly dlouhá léta v československé redakci „Rádia Svobodná Evropa“, odkud vysílaly necenzurované rozhlasové příspěvky do své vlasti.

Středa, 16.11., 19.00 hod.
Bildungszentrum der Stasi-Unterlagen-Behörde, Zimmerstraße 90/91, 10117 Berlin
Vstup zdarma

 

Výstava v angličtině

Unconquered. Nepřemožená Milada Horáková

Rok po popravě Milady Horákové uveřejnil Národní výbor pro Svobodnou Evropu v USA (National Committee for a Free Europe) komiks o zinscenovaném procesu s českou právničkou a političkou Miladou Horákovou. V roce 2006, tedy o více než 50 let později, byl tento cenný historický dokument neznámého autora předán Národnímu archivu České republiky.  Nyní má veřejnost možnost komiks zhlédnout na výstavě pořádané sdružením Člověk v tísni a Českými centry.
Další informace

Zahájení výstavy: čtvrtek, 29.9., 19.00 hod.
S multimediální přednáškou pražského historika Petra Koury (v němčině)
Čtvrtek, 6.10. – čtvrtek, 24.11., po+čt14–18 hod.
Vstup volný