Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Certifikovaná zkouška z češtiny CCE v Berlíně

9. 5. 2016: Univerzita Karlova v Praze - Ústav jazykové a odborné přípravy. Získání certifikátu možné v červnu 2016 v Berlíně.

CCE - Czech Language Certificate Exam
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je doposud nabízena v pěti úrovních obtížnosti v souladu s kritérii  Společného evropského referenčního rámce: A1, A2, B1, B2, C1

TERMÍNY A PŘÍPRAVA V BERLÍNĚ

Termíny zkoušek v roce 2016:
06.-07. 02. 2015 (uzávěrka přihlášek: 16. 01. 2016)
25.-26. 06. 2016 (uzávěrka přihlášek: 10. 06. 2016)
Termín bude potvrzen, jakmile bude znám počet kandidátů přihlášených na jednotlivé úrovně zkoušky. Letní termín bude upřesněn.

Zaplacení poplatku za zkoušku (bližší informace obdržíte po přihlášení)
150 EUR - externí kandidáti
130 EUR - účastníci kurzů v Českém centru Berlín

Přihlášky pouze ONLINE na adrese: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

Možnosti přípravy:
Předchozí účast na kurzech českého jazyka není podmínkou pro vykonání zkoušky. České centrum v Berlíně nabízí speciální přípravný kurz od 20. do 24. 06. 2016. Kurz se bude konat denně od 17:30 do 19:45. Více zde.

O ZKOUŠCE
Součásti zkoušky:
- Poslech s porozuměním
- Čtení s porozuměním
- Písemný projev
- Ústní projev
- (Gramaticko-lexikální test – pouze na úrovni B2, C1)

Modelový test pro jednotlivé úrovně a tabulku pro sebehodnocení naleznete zde.

Hodnocení zkoušky: uspěl(a) / neuspěl(a)
Od 1. 1. 2016 je zkouška CCE složena úspěšně, pokud kandidát ve všech subtestech dosáhne nejméně 60 % úspěšnosti. Ruší se možnost v jednom ze subtestů dosáhnout pouze 50% úspěšnosti.

Certifikát nemá omezenou časovou platnost.  Jazykový certifikát z češtiny CCE je plně v souladu s pokyny Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je uznáván mnoha zaměstnavateli a univerzitami v ČR i v zahraničí.

Možnost certifikace jazykové odbornosti je určena především pro ty, kteří:

  • potřebují oficiální potvrzení pro žádost o stipendia, studijní pobyty, stáže a profesní činnost v České republice
  • chtějí prokázat znalost slovanského jazyka ve své domovské zemi
  • pokládají získání certifikátu za osobní výzvu a povzbuzení pro další samostatné studium českého jazyka
  • Rádi Vám zprostředkujeme naše dosavadní zkušenosti zahraničního zkušebního centra Univerzity Karlovy a nabízíme Vám podporu při přípravě na zkoušku, ať už při individuální nebo skupinové výuce.   

KONTAKT
Kancelář jazykových kurzů
Konzultace: út 14:00 – 16:30 a čt 16:00 – 18:30
E: sprachkurse@czech.cz
T: 030 206 098 -915/-912
Konzultace mimo otevírací dobu jsou možné po předběžné domluvě e-mailem nebo telefonicky.