Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Loučení s Berlínem

Dámy a pánové, milí přátelé české kultury a českého umění, téměř po čtyřech letech ve funkci ředitele Českého centra Berlín německé hlavní město opouštím, bohužel o něco dříve, než jsem plánoval.

Čas běží rychleji, než si člověk myslí. Už teď vzpomínám na roky strávené v Berlíně rád. Hlavním smyslem mé práce bylo šířit pozitivní obraz České republiky v Německu v oblastech kultury a umění, turismu, vzdělávání a ekonomických vztahů. Od listopadu 2007 jsme s mým týmem uspořádali přesně 555 akcí pro ca. 296 400 hostů, z toho 119krát mimo Berlín.

Jsem rád, že jsem mohl být ředitelem jednoho z českých kulturních institutů v zahraničí. Tato práce mi přinesla řadu zkušeností, kontaktů a dokonce jsem se dozvěděl o své rodné zemi mnoho nového. Byly to velmi aktivní a zajímavé roky života.

V budoucnu, po krátké mezizastávce v Praze, povedu České centrum ve Vídni a budu prezentovat českou kulturu a umění v Rakousku. Řízením Českého centra Berlín je až do konce roku 2011 dočasně pověřena má dosavadní zástupkyně, PhDr. Christina Frankenberg, vedoucí programu centra. Věřím, že zachováte akcím centra i nadále svou přízeň!

Věřte mi, že budu multikulturní život ve městě na Sprévě postrádat!

Přeji Vám vše dobré!

Srdečně Martin Krafl

 

 

Foto: Petr Kačírek