Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Volby do Evropského parlamentu

24. 4. 2014: Informace o možnostech voleb do Evropského parlamentu pro Čechy pobývající v Německu.

Mohou občané ČR pobývající v Německu volit do Evropského parlamentu na území Německa?

Ano, ale pouze pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v Německu. V Německu se volby do Evropského parlamentu konají 25. května.

Občané členských zemí EU, tedy i Češi, se voleb do Evropského parlamentu smí účastnit pouze za předpokladu, že v den konání voleb splňují následující podmínky:

- věk více než 18 let 
- zdržující v Německu nejméně 3 měsíce
- není jim upřeno právo volit (ani v ČR ani v Německu)
- volič musí být zapsán v registru voličů

Jak probíhá zapsání na volební registr?

Účastnil-li se občan členské země EU voleb do Evropského parlamentu již v roce 2009 a od té doby nepřerušeně pobývá na území Německa, obdrží volební průkaz poštou automaticky nejpozději do 4. května. V opačném případě musí o průkaz zažádat.

Žádost o zapsání do registru voličů je třeba podávat nejpozději 21 dnů před konáním voleb (tedy do 4. května 2014) na příslušných úřadech v oblasti bydliště na území Německa. Stejným dnem končí možnost podání žádosti o vyškrtnutí ze seznamu voličů v Německu pro případ, že se občan ČR chce účastnit voleb v České republice.

Více informací zde.

Čeští občané mohou volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR pouze na území ČR. Občané tak volí ve svém volebním obvodě, případně si zažádají o voličský průkaz, se kterým mohou volit na celém území ČR. Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v Německu, a kteří chtějí volit v České republice, si na zastupitelském úřadě musejí rovněž zažádat o voličský průkaz a vyškrtnutí ze seznamu voličů v Německu.

Více podrobností zde.